Foto: Anders Stenbäck

Upplev den världsvida kyrkan!

Nyhet Publicerad Ändrad

Res ut eller bjud in! Göteborgs Stifts Missionssällskap erbjuder Göteborgsstiftare att söka stipendier för att - genom egen resa eller inbjudan av medkristna - ge möjlighet till inspiration och ökad kunskap inom ett lokalt sammanhang i kyrkan i Afrika, Asien eller Latinamerika. Sök stipendie senast 14 april 2023

Stipendiet ges i första hand till

 • ungdomar för utbildning eller fortbildning för arbete i kyrka eller mission och som under en längre tid avser studera eller arbeta i ett lokalt kristet sammanhang.
 • grupper i stiftet, som planerar studieresa som en del av en utbildningssatsning, gärna som en del av ett ömsesidigt utbytesprogram med kyrkor eller ekumeniska organisationer.
 • grupper i stiftet vilka planerar att inbjuda enskilda eller grupper från kyrkor eller ekumeniska organisationer i globala Syd till besök eller arbete i församling, stift eller ekumenisk verksamhet inom stiftet.

Resa eller inbjudan

 • skall vara väl förberedd och äga rum någon gång mellan juni 2023 och maj 2024, samt ingå i en informations-, utbildnings- eller utbytesverksamhet
 • skall bidra till att öka förståelsen mellan olika kyrkor, kyrkotraditioner, religioner och/eller kulturer
 • skall på lämpligt sätt följas upp med förmedling av information, intryck och upplevelser
 • stipendier ges inte efter att en resa/inbjudan har genomförts 

Till ansökan bifogas:

 • syfte och plan för resa/inbjudan med angivande av kostnader och tänkt finansiering
 • rekommendationsbrev från präst eller annan anställd i Svenska kyrkan
 • uppgift om på vilket sätt ett eventuellt stipendium skall utbetalas
 • förbindelse att inkomma med skriftlig rapport till Missionssällskapet så snart resan/inbjudan genomförts

Ansökan sändes till Göteborgs Stifts Missionssällskap, c/o Gustaf Ödquist, Örgryte Stomgata 75, 412 67 Göteborg eller e-post: gbgsmissionssallskap@gmail.com