Någon håller upp en visselpipa. Ett ansikte syns suddigt i bakgrunden.
Foto: Magnus Aronson/ Ikon

Teckna avtal för visselblåsartjänst

Nyhet Publicerad

Nu finns möjligheten att teckna avtal för en visselblåsartjänst genom Svenska kyrkans ramavtal med företaget Atea.

Svenska kyrkan har upphandlat en visselblåsartjänst för rapportering av missförhållanden. Den så kallade ”visselblåsarlagen”, Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, började gälla den 17 december 2021.

Enligt visselblåsarlagen är verksamhetsutövare med minst 50 arbetstagare skyldiga att inrätta en intern rapporteringskanal. Ett rapporteringssystem med visselblåsarfunktioner ska finnas på plats senast 17 december 2023.

Företaget Atea står för den upphandlade tjänsten och rapportering av missförhållanden kan ske antingen via det digitala systemet eller via telefon och fysiska möten. Tjänsten tillhandahålls i samarbete med Ateas underleverantör Lantero och omfattar mottagande av rapporter, bedömning av inkomna rapporter, initial rådgivning avseende inkomna rapporter samt återrapportering till de som har rapporterat. 

Mer information hittar du på Kornet