Foto: unsplash.com

Svenska kyrkan vill mötas på Vetenskapsfestivalen

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkan medverkar på Vetenskapsfestivalen, för att vara med i samtalet om vad vetenskapliga upptäckter betyder för oss som människor.

Svenska kyrkan är sedan flera år tillbaka med på Vetenskapsfestivalen och tanken är att inbjudna akademiker ska samtala om angelägna frågor på ett sätt som för forskningen närmare en bredare publik.

– Vi tycker det är viktigt att vara med och lyssna, resonera och samtala om existentiella konsekvenser, möjligheter och utmaningar av vetenskapliga upptäckter, säger Frank Lorentzon, stiftsteolog och projektledare för Svenska kyrkans del i festivalen. .

Hela festivalen är gratis och öppen för alla.
– Dessutom vill vi hjälpa till att öppna för fler samtal om forskning och vetenskap i våra församlingar. På så sätt kan man se våra programpunkter även som fortbildning för alla som jobbar inom Svenska kyrkan. Festivalen är öppen för alla men vi hoppas att många som är anställda eller på något sätt är verksamma inom kyrkan passar på att ta del av vårt program, säger Frank Lorentzon.

Teologer och statsvetare men också nordens ende thanatolog (dödsvetare) och en grammisvinnare finns bland dem som medverkar i Svenska kyrkans program i festivalen. Hela festivalens tema för 2023 är Gränser/Limits och det publika programmet av festivalen pågår från 18-23 april.

– Genom att vi medverkar på en festival där fokus ligger på det vetenskapliga så vill vi också stärka Svenska kyrkans varumärke, genom att visa att vi har en akademisk tradition och låter akademi och tro berika varandra, avslutar Frank Lorentzon.

Svenska kyrkans program på Vetenskapsfestivalen 2023.