Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon:+46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Biskop Susanne Rappmann välsignar.
Biskop Susanne Rappmann välsignar. Bild: Kristin Lidell

Radiogudstjänst med biskop Susanne på SR Play

Biskop Susanne Rappmann medverkade i den radiosända gudstjänst från Göteborgs domkyrkan söndagen den 8 september 2019. Gudstjänsten finns att lyssna till i SR Play.

Söndagen den 8 september, på Tolfte söndagen efter trefaldighet, sändes Sveriges Radios gudstjänst från Domkyrkan i Göteborg. Biskop Susanne Rappmann ledde gudstjänsten och predikade. Med valspråket ”Vår Gud bär sår” tillträdde Susanne Rappmann biskopsämbetet i Göteborg för drygt ett år sedan.

"Jesus säger idag: Du är fri! Fri att resa dig och ta dig an livet och det ansvar som kommer an på dig. Fri att vara Guds förvaltare och medskapare. Det är en frihet som innebär begränsningar, för livets mening är större än min egen lycka."

Påve Franciskus och den ortodoxe patriarken Bartholomeus har höjt sina röster i klimatfrågan. Kyrkorna står enade i detta trots alla andra skillnader.

Medverkade gjorde också domkyrkoorganist Mikael Fridén och Gustavi vokalensamble under ledning av domkyrkokantor Michael Sager.

Producent: Neta Norrmo

Predikan 12 efter Trefaldighet 2019

Glaciärerna smälter i en allt raskare takt, antalet insekter minskar med 2,5 % varje år, de hav som i skapelsens morgon vimlade av levande varelser är idag hotade av plast och annat miljöfarligt avfall. Paulus ord i dagens episteltext om en skapelse som ropar i födslovåndor är mer aktuell än någonsin.

Många är de svenskar som likt Linné sett Skaparen på ryggen i vår fantastiska natur. Men inte bara svenskar utan också de bibliska författarna har förstått att läsa naturens skönhet och universums storhet som Guds levande Ord. Skaparen talar genom sin skapelse. Förundran hör till trons innersta väsen. Förundran över den sinnrika väv som vi är en del av, från det riktigt stora till det mikroskopiskt lilla.

Men i bibelns och trons värld är naturen inte bara en plats för lovprisning och stilla begrundan, den kan också ropa och klaga. När öknen inte längre blommar, när skogen är tyst och fåglarna har övergett sina nästen då tolkas det som Guds tilltal o varning; människan lever inte längre i harmoni med sin Skapare och den skapelse hon är en del av.

Om några veckor kommer ett reviderat biskopsbrev om klimatet. Det första kom 2014 och sedan dess har såväl Påve Franciskus som den ortodoxe patriarken Bartholomeus tagit till orda i klimatfrågan. Det finns saker som skiljer kyrkorna åt, men i denna fråga är vi ense. Människans överutnyttjande av jordens resurser som leder till torrlagda våtmarker, skövlade skogar och förorenad luft och mark är uttryck för synd. Klimatfrågan är en existentiell och djupt andlig fråga. Vi måste lyssna på naturens vånda och rop, vi måste vända om!

Ja, det är dags att välja livet istället för döden, att slå följe med den Gud som så älskar denna sin Skapade värld att han sänder sin Son Jesus Kristus för att ge liv och frihet.

I evangelierna får vi följa Guds passion för sin värld. En kärlek som förkroppsligas i Jesus och det liv (och den död och uppståndelse) som han lever. På ett konkret sätt möter vi en Gud som blir berörd och som berör. Världens och människors lidande spelar roll – de får Jesus att agera och visa på alternativet.

Dagens evangelietext är en av alla de exempel där Jesu ger oss en glimt av Gudsriket. Han möter en kvinna som plågats i 18 år. Ryggen är krökt. Trots det uppenbara lidandet ifrågasätter några Jesu handlande. Det är ju trots allt sabbat. Men Jesus har svar på tal: ”Skulle hon inte lösas från sin boja på sabbaten” undrar han ”precis som oxen och åsnan får det som de behöver på vilodagen”?

Jag hör ekot av invändningarna än idag. ”Är detta verkligen rätt tid att handla? Har vi alla fakta på bordet? Vems ansvar är det egentligen, finns det ingen annan som är bättre på det här? ”

När Jesus tar till orda får han motståndarna att skämmas, men det bryter också ut jubel. Jubel för att kvinnan åter kan gå upprätt, för att saker gick att förändra. Gud har gripit in, det måste inte vara som det alltid har varit.

Liv och frihet fungerar som fyrbåkar i Jesu liv. Det är hans och därmed Guds mission i världen. Det är en uppgift som sträcker sig från den enskilda människans lidande till utfiskade hav. För det är samma Gud som skapar världen som i Jesus Kristus befriar den från dödens och syndens makt. Det är vårt hopp och vår möjlighet.

Det finns så oändligt mycket som får människan att krympa ihop. Allt ifrån svårigheter i våra egna liv till dystra klimatrapporter. Men till oss alla som lider säger Jesus idag: Du är fri! Fri att resa dig och ta dig an livet och det ansvar som kommer an på dig. Fri att vara Guds förvaltare och medskapare. Det är en frihet som innebär begränsningar för livets mening är större än min egen lycka. Och för den som önskar omedelbara resultat kan det vara bra att påminna sig att inte ens på Jesu egen tid ställdes allt tillrätta.

Men evangeliernas bilder av Gudsriket skapar hopp om förvandlingens möjlighet. De fungera som motkraft till den likgiltighetens förlamning som lurar bakom hörnet. Den som säger: ”Det är för sent, det finns inget att göra.”

Guds vision för denna värld är myllrande liv; i luften, på land och i havsdjupen. Det är en mänsklighet som är befriad från slaveri och inkrökthet, som rakryggad ser sin nästas behov och sjunger lovsång till sin Skapare och Befriare.