Ökat återbruk av möbler inom Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad

I april 2023 startade ett pilotprojekt med målet att öka återbruket av begagnade möbler och inventarier inom Svenska kyrkan. I projektet ska den digitala plattformen ”Sajkla” testas av ett antal pastorat och församlingar under 2023-2024 för att enklare dela med sig av begagnade möbler till varandra, och underlätta rekonditionering istället för att köpa nytt. Projektet är öppet för fler deltagare.

Målet med pilotprojektet är att testa ett verktyg som kan hjälpa oss att ”vända på inköpstrappan” genom att se möjligheterna till återbruk och rekonditionering av begagnade möbler INNAN vi köper nyproducerade möbler. För att vi ska nå målen i vår Färdplan för klimatet, och bli klimatneutrala till 2030, så är det hög tid att ta sig an klimatpåverkan från våra inköp. 

Pilotprojektet finansieras med Färdplansmedel och Göteborgs stift är projektägare. Läs mer om projektet på sidan om Färdplan för klimatet