Foto: Anders Stenback

Nyheter i vänstiftsutbytet

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkans relationer med den lutherska kyrkan i södra Afrika har missionshistoriska rötter, och under 1990-talet utvecklades sedan den relation mellan Göteborgs stift och deras Östra stift som formaliserades 2003. Nu uppdateras avtalet och det praktiska utbytet förnyas på flera sätt.

Kyrkan är världsomspännande till sitt väsen, så därför är det naturligt och nödvändigt med gemenskap mellan kristna i olika delar av världen. Detta låter oss växa i förståelse och uppmuntran genom att dela hur vi möter utmaningar och möjligheter som ligger framför oss och utifrån olika teologiska perspektiv. 

Intentionerna med det ursprungliga avtalet kvarstår men formerna behöver regelbundet anpassas efter tidens praktiska förutsättningar och nya möjligheter.

Över tid hade samarbetet mellan våra stift börja sakta in och pandemin gjorde inte saken bättre. Men 2022 återupptogs kontakterna genom två särskilda utbytesresor. I mars inbjöds dåvarande biskop Mnisi och blivande biskop Shabalala och deras respektive hustrur, och i allhelgonatid reste en bredare grupp från olika delar av vårt stift dit med biskopsparet Rappmann. 

Fruktbara erfarenhetsutbyten, samtal och överläggningar följs nu upp, så att dessa får ett genomslag ute i våra respektive församlingar och får bli till välsignelse både i vårt stift och i Östra stiftet (ELCSA-ED).

En liknande process sker parallellt i relation till vänstiftet i Berlin, vilket jag får berätta mer om en annan gång.

Vad som är på gång

Resedeltagarna från Göteborgs stift har till uppgift att berätta och inspirera och fortsätta vara lokala kontaktpersoner i närliggande församlingar och kontrakt. De har redan hållit flera olika föredrag och även ett gemensamt seminarium på den internationella dagen i våras. Kontakta undertecknad om ni vill inbjuda någon av dessa till era sammanhang!

Kontakta mig också om ni också på andra sätt är intresserade av att veta mer om vänstiftet i södra Afrika eller vill ingå i ett nätverk kring vänstiftet! Ett sådant nätverk skulle borga för en livaktig och spännande utveckling av vänstiftsrelationerna.

En referensgrupp har utsetts på biskopens uppdrag, för att stödja vänstiftsarbetet genom rådgivning till beslutsfattare och olika kontaktpersoner i stiftet och genom att ta fram olika strategi- och policyförslag. I gruppen ingår Anders Leitzinger, Linda Lindblad, Kerstin Pihl, Lise-Lotte Wallin och Anders Stenbäck.

Förslag till uppdaterat avtal läggs snart fram för att genomgå beslutsprocessen. Där beskrivs grunden för vänstiftsrelationen och sedan följande praktiska områden: delande av förbön och sång, en årlig vänstiftssöndag, kanaler för ett fungerande informationsutbyte, främjande av teologisk utbildning och fortbildning, ömsesidiga besök och erfarenhetsutbyten, vissa finansiella insatser samt riktlinjer för vänförsamlingsrelationer.

För att underlätta informationsutbytet behövs ett nyhetsbrev där båda stift kan dela med sig på engelska och översätta till sina egna språk. Genom Stiftsnytt har vi en utmärkt kanal att förmedla nyheterna hos oss. Dessa kommer att kunna spridas över året, men också samlas halvårsvis i en PDF-version. Tipsa gärna andra om att prenumerera på Stiftsnytt!

Vi kan se fram emot en kokbok från kvinnorörelsen i ELCSA-ED och det finns en egen liten blänkare om detta.

På Facebook kan ni följa en glädjefylld film på ca 50 minuter från återinvigningen av kyrkan i Siphocosini, som tillhör Mbabane pastorat. Den har byggs till och renoverats, några mindre byggnader har tillkommit samt en stor parkeringsyta och en ny väg upp till kyrkan. (Observera att bilden visas på högkant, så att man får vrida på skärmen)