Natur- och kulturvårdsarbete på Bökås Övre och Nedre gamla tomt i Vessige församling i Halland.
Foto: Johanna Ivarsson

Natur- och kulturmiljövärden bevaras i Vessige

Egendomsförvaltningen får EU-stöd för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden vid de medeltida gårdarna på Bökås i Halland.

Göteborgs stifts prästlönetillgångar har beviljats stöd för att utföra skogsbruksåtgärder i syfte att främja natur- och kulturmiljövärden i anslutning till Bökås Övre och Nedre gamla tomt, Vessige församling i Halland. Stödet kommer ifrån Skogens miljövärden inom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Arbetet initierades efter samråd med den lokala hembygdsföreningen.

Gårdarna på Bökås skall finnas omnämnda redan 1580, men tros ha brukats redan under tidig medeltid. Namnet Bökås sägs komma från den bokbevuxna ås där gårdarna ligger. På Övre och Nedre Bökås där ”påskliljorna blommat tusenfalt” har idag skogen tagit över och hasselbuskarna växt upp så att blommornas prakt trängts undan. Åtgärderna som nu utförs görs i syfte att lyfta natur- och kulturmiljöerna i dessa områden. Det beviljade stödet uppgår till 9000 kr per hektar och åtgärderna omfattar drygt två hektar.

– Det vi gör rent praktiskt är att ta bort träd och grenar som ramlat över eller växt in i husgrunder, jordkällare och andra lämningar. Vi tar också bort träd och buskar som riskerar att skada lämningarna och synliggör dem samtidigt bättre, berättar skogvaktare Johanna Ivarsson.

– Vi skapar också mer plats runt natuvårdsintressanta träd och släpper in mer ljus för påskliljornas skull. Stigen som går mellan de båda gårdarna skall också rensas från omkullfallna träd och synliggöras bättre.

På grund av en blöt vinter och fåglarnas häckning delades arbetet  upp i två omgångar. Under våren 2020 utfördes arbetet kring den övre tomten och under hösten 2020 färdigställdes arbetet kring den nedre tomten.

Sven Karlsson och Östen Persson, initiativtagare och representanter från hembygdsföreningen. Foto: Johanna Ivarsson
Träd och buskar som riskerar att skada lämningarna tas bort vilket också synliggör dem.
Träd och buskar som riskerar att skada lämningarna tas bort vilket också synliggör dem. Foto: Johanna Ivarsson