Foto: Johannes Frandsen

MUCF-medel för socialt särskilt utsatta

Nyhet Publicerad

Från och med 13 september kan församlingar/pastorat skicka in en ansökan om att ta del av anslag till Svenska kyrkan. Ansökningsperioden avslutas 2 oktober.

Målgruppen är människor som lever i ekonomisk särskilt utsatta situationer och som har drabbats hårt av den ekonomiska situationen i Sverige. Människor som är hemlösa, arbetslösa, papperslösa, utsatta EU-medborgare, långtidssjukskrivna, ensamstående med barn och ensamstående och pensionärer med låg inkomst eller människor som lever i dubbel utsatthet.

Mer information finns att läsa på Kornet, liksom kriterier för bedömningen. Där finns också en länk till ansökningsmallen.