Två kvinnor står under ett färgglatt paraply.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Kyrkan är inte av världen, men i världen

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkan ska sprida evangelium. Det gör hon oberoende av var och hur människor är. Kyrkan ska finnas där människor finns: i kyrkan, på torget och på internet.

Budskapet ska formuleras på ett sätt som förstås av nutidens människor.

Budskapet är evigt och oföränderligt. Sättet att förmedla det är tidsanpassat. 

Fornkyrkans kommunikation är inte ”det rätta sättet”, utan det sätt som var rätt för sin tid. 

På motsvarande sätt behöver formen för kyrkans budskap anpassas till vår tid. 

Samhällets och teknikens utveckling ställer oss inför nya frågeställningar. Frågorna är nya, men företeelsen är det inte. Tidigt i kyrkans historia möter vi exempelvis frågan om böcker borde användas eller inte. I ”Stromata” av Clemens av Alexandria från 100-talet använder författaren flera sidor i inledningen åt att försvara att han använder sig av det nya mediet ”bok” trots att många hävdade att böcker var ett stort hot mot kristendomen. Pandemin har påskyndat ställningstaganden kring digitala möten, gudstjänster och nattvard på distans.

Även här får vi göra en bedömning utifrån de förhållanden som råder nu: antikens teknik är inte facit utan de förhållanden som rådde just då.

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund och möter människor i många sammanhang. Det är viktigt att alltid vara kyrka samtidigt som vi utför vårt uppdrag. Det är inte en församling som firar gudstjänst och en helt annan som utövar diakoni eller driver förskola. Allt detta är en del i att vara kyrka. Här kan kyrkan möta motstånd och förväntningar på att tron ska vara en privatsak, något som inte syns, medan kyrkans sociala arbete däremot är välkommet. Dessa grenar av vår verksamhet är invävda i varandra och jag tror det är till skada för kyrkan att separera dem. Kyrkan är inte av världen, men i världen.

Den kyrka som är i världen är fortfarande kyrka, inte en avskild, ideell förening utan koppling till den gudstjänstfirande församlingen. Om omvärldens förväntan är att den gudstjänstfirande församlingen ska vara en sluten sekt avskild från kyrkans sociala verksamhet är det viktigt att framhärda i att den diakonala verksamheten är ett utflöde ur den kristna tron och en del i den.

En berättande kyrka är mer än tal och skrift. Den är sång, rörelse, ljus, livsföring och mycket mer. Hur Svenska kyrkan beter sig som arbetsgivare, som skogsägare, som hyresvärd, som lokaluthyrare och mycket annat är allt ett uttryck för hur vi är kristna. Att stå upp för systerkyrkor i världen också när pandemin gör oss närsynta är att berätta om människors lika värde. Både tal, skrift och handlingar är delar av den berättande kyrkan. 
  
Text: Jonas Ransgård 
  
(Texten har tidigare varit publicerad i tidskriften Korsväg nr 4 2022) 

Läs vidare

Krönikor

Hör personliga röster ge sina tankar om ämnen som Göteborg stiftsorganisation verkar för.

Korsvägsartiklar

Ett urval av artiklar och krönikor från tidskriften Korsväg.