Foto: Getty Images

Helig jord

En utbildning om keltisk andlighet där författaren, teologen, föreläsaren och retreatledaren John Philip Newell utvecklar sitt resonemang från seminariet kvällen innan. Torsdag 15 april 2021 10.00-11.30. Föranmälan krävs.

John Philip Newell var under många år föreståndare för klostret Iona Abbey, Skottland. I sina böcker skriver han om vikten att se jordens och varje själs helighet och att upptäcka nya vägar framåt för våra liv, kyrkan och världen. Den här utbildningen innehåller föreläsning, diskussion i smågrupper samt avslutande frågestund - allt via Zoom.

Några av John Philips Newell böcker:

The Book of Creation – An Introduction to Celtic Spirituality
Listening for the Heartbeat of God – A Celtic Spirituality
Praying With the Earth – A Prayerbook for Peace 
The Rebirthing of God – Christianity´s Struggle for New Beginnings

​Detta är ett samarrangemang med Equmeniakyrkan och ligger utanför Vetenskapsfestivalens ordinarie program.

kOSTNADSFRITT

Deltagarantalet är begränsat till 500. Det är först till kvarn som gäller.

Torsdag 15 april 2021 10.00 - 11.30