Erik Gedeck efterträder Cissi Hammer som förvaltningschef för Göteborgs begravningssamfällighet från 15 januari 2024.

Erik Gedeck blir förvaltningschef i begravningssamfälligheten

Nyhet Publicerad

Erik Gedeck har utsetts till ny förvaltningschef för Göteborgs begravningssamfällighet från 15 januari 2024. Han efterträder Cissi Hammer som går i pension 1 februari.

Beslutet att utse Erik Gedeck fattades av begravningsstyrelsen vid ett sammanträde den 28 juni. 
Erik Gedeck är sedan januari 2021 samhällsbyggnadschef på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Innan dess arbetade han i 20 år inom Göteborgs stad, framför allt inom Fastighetskontoret. Bland annat har han varit avdelningschef för Fastighetskontorets boendeavdelning, som arbetar med att ordna bostäder åt göteborgare som av sociala eller medicinska skäl behöver hjälp att hitta bostad samt åt nyanlända. Han har också arbetat som utvecklingschef i Angereds stadsdelsförvaltning.

Vid sidan av arbetet är Erik Gedeck ideellt engagerad som styrelseledamot i föreningen Betaniahemmet som erbjuder boende och sysselsättning för vuxna med olika intellektuella funktionsnedsättningar.
- Det känns väldigt roligt och hedrande att ha fått förtroendet att leda Göteborgs begravningssamfällighet och att tillsammans med medarbetarna få fortsätta att vara med och utveckla verksamheten, kommenterar Erik Gedeck.
- Jag har med mig ledarerfarenhet och nätverk från kommun, stat och ideell verksamhet, främst inom områden som bostadsförsörjning och samhällsbyggande men även kring sociala frågor, vilka jag ser är till nytta i uppdraget, fortsätter han.  

Kyrkoherde Eric Muhl, ordförande i begravningsstyrelsen, känner stor tillförsikt efter tillsättningen.
- Med rekryteringen av Erik Gedeck får vi en erfaren ledare med omfattande kunskaper inom samhällsbyggnad och fastighet på såväl regionnivå som i Göteborgs stad. Med Erik kan vi jobba vidare med de viktiga frågorna om framtida begravningsplatser med hållbarhet i de sociala, ekologiska, ekonomiska och andliga förutsättningarna, säger kyrkoherde Eric Muhl som är ordförande i begravningsstyrelsen.

Eric Muhl konstaterar att det rör sig om ett stort och attraktivt uppdrag. 
- Som förvaltningschef är du en aktör i staden Göteborg, du är högsta chef för 180 medarbetare samt 120 säsongsanställda och du har en viktig roll i människors liv genom den verksamhet du leder.