Nulägesanalys

Vilka nås av er kommunikation idag? Vilka är era styrkor och svagheter i kommunikationsarbetet och vad vill ni prioritera? För att kunna göra en så skarp nulägesanalys som möjligt behöver ni ha koll på er filterbubbla.

Filterbubblor har funnits i alla tider. De handlar om vad ni uppfattar och ser i ert dagliga liv. De styrs av intressen, media, människor i er närhet, arbetet, skolan, familjen och så vidare. I och med det digitala livet som levs idag har filterbubblorna blivit mycket snävare. De är numera små och specifika och det gör att idag är det svårare att ”gå på magkänslan” eller se sig omkring för att förstå hur den filterbubbla som man befinner sig i ser ut. När studier har gjorts på filterbubblor inom det här projektet har det kommit fram att kyrkans kommunikation främst når kvinnor som är 55 år eller äldre och befinner sig i den gröna gruppen, med andra ord äldre kvinnor som redan har en tro.

Ett sätt att ta reda på hur församlingens egen filterbubbla ser ut är att göra en läsvärdesundersökning av församlingstidningen. Studera statistik från er webbplats och sociala medier samt den lokala tidningens räckvidd. Har ni inte möjlighet att göra det visar bilden nedan hur det vanligtvis ser ut i församlingarna.​

För att kunna sätta ord på det som människor tycker är viktigt är det bra att veta vilka som bor i ert område. Till exempel andelen ensamhushåll. Den uppgiften finns att hämta på intranätet från Statistiska Centralbyrån.

Med hjälp av visualiserings- och analysverktyget VisA kan du se statistik över församlingens verksamhet, demografi, ekonomi och miljöpåverkan.

Läs mer om VisA på Kornet.

Vilka nås av den kommunikation ni skapar?

  • Studera statistiken för er webb. Använd er av det inbyggda verktyget i Content studio.
  • Hur synliga är ni i lokal media? Ta hjälp av stiftets pressekreterare för att med hjälp av Retriever studera hur er närvaro i den lokala pressen ser ut. Kontakta också tidningen ni annonserar i för att se vilken täckningsgrad tidningen har. Vilka åldrar tar främst del av den?
  • Hur är det med sociala medier? På intranätet finns en guide till hur ni kan värdera hur församlingens eller pastoratets närvaro på Facebook och Instagram fungerar.
  • Gör en läsvärdesundersökning av din församlingstidning. På intranätet hittar ni ett prispressat upplägg där ni också kan jämföra resultaten med andra församlingars tidningar.​