Foto: GettyImages

Nätverksträff för HR-personal på stiftskanslierna

Nätverksträff för att fördjupa samarbetet mellan stiftskanslierna och kyrkokansliet. Vi träffas för erfarenhetsutbyte och möjlighet att diskutera aktuella frågor. Tis-ons 20-21 sept 2022 13.00, Göteborg

Träffen är ett uppstartstillfälle. Syftet med träffen är att diskutera, nätverka och workshopa kring frågeställningar, gråzoner inom arbetsrätten och spännande HR-frågor som är aktuella för oss. Starten på ett gemensamt nätverk för att på sikt tillsammans kunna höja kompetensen inom HR-funktionerna samt att på sikt kunna få mer harmoniserade och kvalitetssäkrade processer.

Träffen riktar sig till dig som har anställning på något av stiftskanslierna eller kyrkokansliet och arbetar med HR-frågor som HR-specialist eller strateg. Ange som meddelande i anmälan om du önskar delta i gemensam middag på tisdagen.

1000 kr
Fika båda dagarna och lunch dag två ingår

Tis-ons 20-21 september 2022 13.00-14.30, Göteborg
Anmäl dig här senast den 1 september 2022