Foto: Kristin Lidell

Nattvard

Nattvarden är en enkel handling som rymmer ett stort mysterium: enkelt vin och bröd, och samtidigt en kärleksfest med himmelskt överflöd (Sv. Ps. 396:5).

En nattvardskalk med vin och ett fat med oblater står på altaret.

Biskopsbrev om nattvarden

I biskopsbrevet Fira nattvard kan du läsa om teologiska, ekumeniska och historiska perspektiv på nattvarden. Du får också svar på vanliga, praktiska frågor som till exempel vem som får dela ut nattvard eller vad man ska göra av bröd och vin som blir över efter mässan.