Nationella utbildningar

Utbildningar inom GAS Ekonomi utvecklas och tillhandahålls centralt av Nationell nivå som en del av administrativ samverkan. Kurser finns för ekonomer, ekonomiassistenter, controllers samt den lokala enhetens medarbetare.

Nedan finns rekommendation om kurser för respektive GAS-roll. Inom GAS pågår på nationell nivå en stor satsning att skapa nya utbildningar, då främst e-utbildningar. För aktuell information om utbildningarna se mer information på

GAS Ekonomi

Utbildning GAS Ekonomi

E-utbildningar GAS

Anmälan till utbildningar sker via intranätet på http://anmalan.svenskakyrkan.se

För alla: Introduktion till det gemensamma arbetssättet

Utbildningen Introduktion till det gemensamma arbetssättet (NNgen1) rekommenderas för alla som arbetar i eller för en församling/pastorat ansluten till GAS. Utbildningen berör både GAS ekonomi och GAS personal. Den är därför viktig för alla medarbetare.

Församlingens medarbetare

Vid införande hålls introduktionsutbildningar för den lokala enhetens medarbetare av införanderesurs från stiftskansliet. Nedan utbildningar finns sedan tillgängliga som e-utbildningar. Finns önskemål om en repetition eller fördjupad genomgång inom något område, vänligen kontakta ansvarig ekonom eller ekonomiassistent. Nyanställda i församling/pastorat bör gå e-utbildningar för de område som kommer hanteras i tjänsten.

 • NNgen1: Introduktion till det gemensamma arbetssättet
 • STeko1: Arbeta med leverantörsfaktura
 • STeko2: Skapa kundorder
 • NNeko22: Ekonomisk analys

Controller (lokal)

 • NNgen1: Introduktion till det gemensamma arbetssättet
 • NNeko14: Kyrkospecifika redovisningsfrågor och regelverk ​  
 • NNeko10: Följa upp verksamheten För controllers *
 • NNeko8: Arbeta med budget *
 • NNeko22: Ekonomisk Analys
 • (NNeko32: Upprätta årsavslut i Aveny, Digital utbildning)

* Van Aveny-användare kan ersätta några av ovan grundkurser med nedan:

 • NNeko4: Förändrat arbetssätt i Aveny för vana Aveny-användare
 • NNeko16: Arbeta med Aveny budget Förändrat arbetssätt för vana användare av Aveny budgetmodul (istället för NNeko8)

Ekonom/Controller och Ekonomiassistent (Servicebyrå/Egen resurs)

 • NNgen1: Introduktion till det gemensamma arbetssättet
 • NNeko14: Kyrkospecifika redovisningsfrågor och regelverk ​   
 • NNeko3: Introduktion till Aveny för nya Aveny-användare *
 • NNeko12: Arbeta med elektroniskt leverantörsfakturaflöde *
 • NNeko5: Arbeta med kundreskontra *
 • NNeko25: Skapa kreditfaktura till kund (Ekonomiassistent) 
 • NNeko28: Felrapportering av skannade leverantörsfakturor (Ekonomiassistent) 
 • NNeko7: Arbeta med anläggningsredovisning * (Ekonom)
 • NNeko24: Automatkontering (Ekonom)
 • NNeko8: Arbeta med budget (Controller) *
 • NNeko32: Upprätta årsavslut i Aveny (Ekonom)
 • NNeko21: Kom igång med Ekonomisk analys (Ekonom)
 • NNeko22: Ekonomisk analys
 • NNeko17: Aktualitetsdag inför bokslut och årsredovisning – för Ekonom/Controller

* Van Aveny-användare kan ersätta några av ovan grundkurser med nedan:

 • NNeko4: Förändrat arbetssätt i Aveny för vana Aveny-användare (istället för NNeko3, NNeko12 och NNeko5)
 • NNeko18: Arbeta med anläggningsredovisning, inför GAS-anpassning (istället för NNeko7)
 • NNeko16: Arbeta med Aveny budget Förändrat arbetssätt för vana användare av Aveny budgetmodul (istället för NNeko8)