Foto: Getty Images

Music Mind Games

Välkommen till en kursdag om Music Mind Games - en metod för att lära ut musikteori till barn och ungdomar. Fre 24 nov 2023 9.30, Göteborg

Music mind Games (MMG) är ett komplett och väl utarbetat undervisningsmaterial med över 300 samverkande spel för undervisning i musikteori och notläsning, utvecklat av Michiko Yurko, USA. 

Magdalena Prahl Broström är Sveriges enda certifierade MMG-Teacher Trainer. Under dagen ger Magdalena oss ingångar för att börja använda MMG på egen hand i kör-, och musikundervisningen tillsammans med barn och unga i våra församlingar.  Läs mer om MMG här. 

Göteborgs stifts Orgellärarnätverk samlas regelbundet för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Det är enkelt att bli medlem i nätverket! Skicka ett mail till ulrika.melin-lasson@svenskakyrkan.se

 

1000 kr 
Fika och lunch ingår

Fre 24 november 2023 9.30-16.00, Stiftskansliet i Göteborg 
Anmäl dig här senast den 17 oktober 2023