Enhetschef Olof Karlsson
Foto: Frida Blomqvist

Möt enhetschef Olof Karlsson

Olof Karlsson arbetar på stiftskansliet som enhetschef sedan 2009, men han har funnits med som anställd i Svenska kyrkan längre än så. Han gillar att få stötta människor i sitt arbete, och hittar mening i att bidra till sin arbetsplats.

Pratar man med Olof förstår man snabbt att det är kontakten med andra människor som han sätter främst i sin roll som chef. Det är också tydligt att han vill känna mening i sitt arbete, och att han upplever det genom både kyrkan som organisation och just närheten till andra människor.

– Jag tycker det är roligt att arbeta för människor och med människor. Det ger också en extra dimension att jobba inom just Svenska kyrkan, och att få arbeta med de stora frågorna i livet, vilket kyrkan gör. Arbetet här är inte som på vilket kontor som helst.

Många år med skilda uppgifter

Olofs bana inom Svenska kyrkan är lång. Efter att ha varit med i kyrkans ungdomsverksamhet arbetade han som vaktmästare i Högsbo församling under 80-talet.

– Så jag har varit med i ganska många år. Jag började rätt tidigt som extravaktmästare, och sedan har jag arbetat mig vidare därifrån.

När stiftets verksamhet och personalstyrka utökades efter en omorganisation blev Olof anställd på stiftskansliet, och gjorde sin första dag där 1 december 1989.

– Sedan dess har jag fått stegvis mer och mer förtroende och ansvar från organisationen, vilket jag är väldigt tacksam för. Enhetschef blev jag 2009, så mitt ansvar har utökats gradvis. Det har blivit ganska många år här, men mina uppgifter har varierat mycket. Och arbetet har alltid känts meningsfullt.

– Idag samordnar jag drygt 20 medarbetare, så jag arbetar med arbetsledning och stöd för mina kollegor. Jag leder och samordnar arbetet, men jag får också stödja och följa mina medarbetare, vilket är roligt.

Eftersom Olofs enhet, enheten för församlingsstöd, anställer personal med vitt skilda kompetensområden behöver han ha insikt i många olika ämnen för att kunna genomföra sitt jobb på bästa sätt. Många på enheten är dessutom ensamma i sin roll, vilket kan göra behovet av stöd extra stort.

– Till exempel jobbar jag med stiftsjurister, IT-samordnare, stiftsarkivarie och handläggare för hållbar utveckling, bland många andra, så det finns en stor spännvidd. Det innebär att jag får hålla mig à jour på många olika områden. Sedan är jag också en del av ledningsgruppen, som stöd för stiftsdirektorn och biskopen.

Olof ser att mycket har förändrats under sina år på jobbet. Han nämner digitaliseringen som något som förändrat arbetet mycket, men också organisatoriska förändringar, och utvecklingar i relationen mellan stift och församlingar.

– Under tiden jag varit här har kontoret utvecklats på många sätt och jag har fått förmånen att träffa väldigt många kompetenta kollegor. Tempot här är högt och det tycker jag är roligt, det dyker ständigt upp nya utmaningar och nya saker att ta sig an.

Att arbeta med människor

Olof har nära till att beskriva sig som en stöttepelare för sina medarbetare, men lägger till att rollen som chef också kommer med vissa extra förpliktelser:

– Jag jobbar med otroligt duktiga människor, och jag ser poängen med min roll i att stödja mina medarbetare och att försöka underlätta deras arbete. Empati och en förmåga att kunna se flera olika perspektiv är viktigt i mitt jobb. Men som chef behöver man också tycka det är åtminstone lite roligt att bestämma. Alla beslut är så klart inte roliga att ta, men man behöver kunna ta ansvar, det kanske är ett bättre ord.

Att jobba med att stötta andra medför också en naturlig variation i hur Olofs arbetsdagar ser ut. Förutom att arbeta med arbetsledning och stöttning pekar han ut att han också uppskattar att jobba med händerna och att hantera de praktiska uppgifter han kan behöva rycka in på. Han ser sig inte som en person som kan mycket om lite, utan är i stället någon som vet lite om mycket.

– Jag tror det är viktigt att ha en viss bredd i sin kompetens, eftersom jag har kontakt med leverantörer, kyrkoherdar, kommunikatörer och många andra. Man behöver tycka det är roligt att träffa olika människor för den här typen av jobb. Ena stunden sitter jag i samtal med en medarbetare, nästa löser jag något praktiskt med en IT-samordnare, jag har ett möte om strukturfrågor och sedan planerar jag tema för nästa års bokmässa. Det är spännande att jobba med stora arrangemang och sådant, men ett samtal kan också vara väldigt kul. Mina dagar är väldigt varierade, och det är inte alltid säkert att de slutar som det var planerat. Men det ingår nog i chefsrollen, att det händer oförutsedda saker. När man jobbar med relationer till 23 personer dyker det alltid upp något. Jag gillar den variationen, att kunna tala om både stort och smått.

Olof avslutar samtalet med att lyfta fram något som han känt under hela sin karriär, och som han ser som centralt för att arbetet ska gå ihop:

– En viktig del i att jag trivs här är att jag fått så mycket förtroende. Både ledningen och mina kollegor har visat stort förtroende för mig genom åren, utan det stödet hade det inget fungerat så bra som det gör idag.

Text och bild: Frida Blomqvist, kommunikatör

Mer om Olof Karlsson

Namn: Olof Karlsson

Ålder: 62

Arbetstitel: Enhetschef på enheten för församlingsstöd

Bor: I Mölndal/Balltorp

Vad drivs du av i ditt arbete?

Det är en svår fråga. Jag drivs mycket av min relation till Svenska kyrkan och att jag sympatiserar med kyrkans mål, det driver mig att kunna bidra i det arbetet. Sedan gillar jag blandningen av arbetsuppgifter som erbjuds här.

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut?

Det är mycket möten, men de mötena kan ha väldigt olika karaktär. Det kan handla om allt från att hjälpa någon som behöver hjälp med en kamera till att prata om övergripande strategier. Så det är lite stort och lite smått. Zoomar man ut kan det se ut som att dagarna är ganska lika varandra, men kommer man närmare och ser detaljerna tycker jag inte att det är så. Det är en stor variation.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Jag tycker att detta är en bra arbetsplats och kollegorna jag har här är bra människor att jobba tillsammans med. Det är de sakerna som står ut mest för mig. Sedan är det också roligt att arbetsplatsen finns inom cykelavstånd.