Foto: Tomas Pettersson

Möt bröderna från Roman på Bokmässan

Göteborgs stift stödjer ett projekt i Rumänien, som drivs av franciskanerbröder, där romer som lever i extrem fattigdom får möjlighet till förändrade livsvillkor, genom bland annat egen försörjning. Under Bokmässan besöker de Sverige.

För några år sedan tvångsförflyttade myndigheterna i Roman drygt tusen romer från lägenheter i staden till fyra ladugårdar som tidigare bebotts av åttahundra kor. Misären är stor. Det finns inga ordentliga toaletter, och endast en kallvattenkran i varje ladugård. Det är något av ett helvete på jorden. 

Mitt i detta arbetar franciskanerbröder; de driver en skola för barnen, de arbetar med sjukvård, socialt arbete och förändringsarbete för att kunna förbättra levnadsvillkoren för dessa människor. På franciskanernas skola får barnen ett varmt mål mat varje dag. Där finns en psykolog, tillgång till viss sjukvård, tandvård och sjukgymnastik. Här finns också en ”andra chansen”-skola för barn och ungdomar som inte klarat av att gå ut grundskolan.

En del av det arbetet bröderna gör är att de erbjuder riktiga arbeten i en handelsträdgård, där man producerar ekologisk lavendelolja. Sedan två år tillbaka stödjer Göteborgs stift projektet och gläds över att oljan som heter Flower of Hope som säljs av Fairtradeföretaget Sackeus i Sverige. Ju mer Flower of Hope vi säljer desto fler romer kan få arbete med att producera den! Detta är hjälp till självhjälp!

Bröderna har också en liten fabrik, där man producerar betonghålsten, som används vid husbyggen. En insamling i samband med Göteborgs biskop Per Eckerdals pensionsavgång vintern 2018 möjliggör nu en utökad produktion av betonghålstenen. Tillverkningen ger både arbeten och intäkter till den sociala verksamhet som franciskaner bröderna bedriver.

Kvinna håller ett fång laveldel
Foto: Mikael Ringlander, Svenska kyrkan

Möt bröderna på Bokmässan

Fader Lucian och Fader Bernard Foto: Kristina Bergqvist

Två av fransiskanerbröderna , Fader Lucian och Fader Bernard, besöker Göteborgs stift under Bokmässan 2019. Välkommen att träffa dem och handla Flower of Hope i monter G01:01, vid Se människan-scenen. Kultursamverkan Svenska kyrkan delar också ut sitt boklager i montern. Om du vill kan du donera en summa till Rumänienarbetet som tack för boken. Swish 123 156 27 92. Märk med ”Roman”.

Välkommen att stödja arbetet i Roman

Vill du stödja arbetet för utsatta romer i Roman i Rumänien kan du sätta in en gåva till Kultursamverkan Svenska kyrkan. Swish 123 156 27 92. Märk inbetalningen med ”Roman”.