Min tro och kyrkans tro, student

Du som är antagen som diakonkandidat, studerar till församlingspedagog eller kyrkomusiker i Göteborgs stift. Nu är det dags att anmäla sig till Min tro och kyrkans tro. En utbildning med fokus på Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. 5 tillfällen feb-maj 2023, digitalt.

Utöver obligatoriska MSS-dagar så kallar vi också till andra utbildningsträffar för de olika profilerna som en förberedelse inför SKUI, vigning och tjänst. När det gäller förberedelse för diakonkandidater, blivande församlingspedagoger och kyrkomusiker, så vill Biskopen att vi kallar er till denna utbildning där fokus är Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. 

Utbildningen startar den 8 februari. Alla träffar är digitala och ligger på kvällstid vintern/våren 2023. Utbildningen är obligatorisk och 80% närvaro krävs. 

Inför träffarna får ni texter som ni ska läsa som en förberedelse, t.ex. från KO (kyrkoordningen), Luthers katekes eller Augsburgska bekännelsen. Vår stiftsteolog Frank Lorentzon kommer att vara den som föreläser och vi kommer sedan att föra samtal i smågrupper och i storgrupp utifrån frågor och temat. Utbildningen vänder sig till er som planerar att börja på SKUI till hösten 2023. Litteratur som ska läsas inför träffarna skickas ut innan kursstart.

Teman som vi kommer att ta upp under utbildningen: Identitet och fromhetstraditioner, gudsbild och bekännelse, frälsningen och det kristna livet, sakramenten, dop, nattvard och bikt, gudstjänst och bibel.

Observera att detta är en kurs endast för dig som är antagen som diakonkandidat, studerar till församlingspedagog eller kyrkomusiker i Göteborgs stift. Är du ideell, förtroendevald eller anställd medarbetare och vill gå kursen med samma namn? Du hittar rätt kurs här!

Detta är ett digitalt arrangemang. Länk till träffarna skickas ut inför varje träff.

Kostnadsfritt

Ons 8 februari, tor 2 mars, tis 28 mars, mån 24 april och tis 23 maj 2023 kl. 18.30–20.30, digitalt
Anmäl dig här senast den 27 januari 2023