Foto: GettyImages

Medvetandegörande samtal och allvarliga påpekanden

Ibland blir det inte som det är tänkt och medarbetare agerar utanför lämpliga ramar. Vi går igenom vanliga frågeställningar om vad du som chef kan och inte kan kräva av medarbetare. Vi pratar om hur ett bra upplägg för komplicerade samtal kan göras vid till exempel misskötsamhet, hur dokumentation bör se ut och tar stöd ur lag och kollektivavtal. Fre 28 okt 2022 09.00, Göteborg

Vi tar avstamp i vad du som chef vill med din verksamhet och går vidare i hur du kan lägga upp samtal av disciplinär karaktär, hur dokumentationen bör se ut och hur mallar kan användas. Vi går också igenom olika vanliga anledningar till att det inte fungerar på arbetsplatsen och grunder i lagstiftning, kollektivavtal mm. Krav och förväntningar i den gemensamma verksamheten i församlingsarbetet och kopplingen till FIN. Utbildningen leds av HR-specialister från Göteborgs stift/servicebyrån. Utbildningen sker i seminarieform där du får dela erfarenheter med andra chefer. Syftet med utbildningen är att stärka chefer och arbetsledare i att känna sig mer bekväma i samtal samt trygga med att ta tag i problem på arbetsplatsen.

Utbildningen riktar sig till chefer/arbetsledare, HR, samordnare m fl.

Kursledare är servicebyråverksamhetens HR-specialister som alla har mångårig erfarenhet av att ge stöd åt chefer och att stärka ledarskapet. Utbildningen kan även ges på förfrågan som en uppdragsutbildning.

500 kr
Fika ingår

Fre 28 oktober 2022 09.00–12.00, Stiftskansliet i Göteborg
Anmäl dig här senast den 21 oktober 2022