Några personer sitter och samtalar över en kopp kaffe.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

MARY-metoden: Utbildning för verksamhetsansvariga

Svenska kyrkans arbete med praktik och arbetsträning är en del av församlingens diakoni. För församlingar som vill ta emot och handleda människor i arbetsträning och rehabilitering har MARY-metoden tagits fram. MARY-metoden går att använda både i församlingar som erbjuder praktikplatser i ordinarie verksamheter eller för den som driver fristående verksamheter. MARY-metoden säkerställer kvaliteten på verksamheten. Ons 18 jan 2023 9.00, digitalt. 25-26 jan 2023, Göteborg. Tis 7 feb 2023, 8.30, digitalt

En särskild utbildningssatsning i MARY-metoden pågår hösten 2022 och våren 2023 inom projektet React-EU:Mary, som finansieras av Europeiska socialfonden. MARY-utbildningarna erbjuds anställda i församlingar som tar emot eller planerar att börja ta emot långtidsarbetslösa för arbetsträning. 

För den eller de i församlingen som ska ansvara för arbetsträning enligt MARY-metoden erbjuds en påbyggnadsutbildning till handledarutbildningen. Den omfattar fyra dagar, varav två dagar sker på plats, en dag digitalt och en dag självstudier. Utbildningen inleds med en upptakt på en timme. 
Logi och lunch under internaten bekostas av projektet. 
Resor bekostas av deltagande församlingar. Vi rekommenderar minst två deltagare från varje församling.

Läs mer om MARY-metoden här.

Detta är ett digitalt/fysiskt arrangemang.

Kostnadsfritt

Ons 18 januari 2023, 9.00-10.00, digitalt
25-26 januari 2023 (ons 8.30-tor 16.30), Göteborg 
Tis 7 februari 2023, 8.30-16.30, digitalt
Anmäl dig här via Svenska kyrkans Kursportal senast den 23 december 2022