En kvinna står bakom disken och ställer fram fika.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

MARY-metoden: Utbildning för handledare

Svenska kyrkans arbete med praktik och arbetsträning är en del av församlingens diakoni. För församlingar som vill ta emot och handleda människor i arbetsträning och rehabilitering har MARY-metoden tagits fram. MARY-metoden går att använda både i församlingar som erbjuder praktikplatser i ordinarie verksamheter eller för den som driver fristående verksamheter. MARY-metoden säkerställer kvaliteten på verksamheten. Fre 3 feb 2023, 9.00, Göteborg och fre 10 feb 2023, 8.10, digitalt

En särskild utbildningssatsning i MARY-metoden pågår hösten 2022 och våren 2023 inom projektet React-EU:Mary, som finansieras av Europeiska socialfonden. MARY-utbildningarna erbjuds anställda i församlingar som tar emot eller planerar att börja ta emot långtidsarbetslösa för arbetsträning. 

Handledarutbildningen riktar sig till dig som kommer att fungera som handledare till praktikant i din församling. Utbildningen omfattar en heldags utbildning på plats vid stiftskansliet i Göteborg samt en halvdag digitalt. Mellan dessa tillfällen förväntas du lägga ned en halv dag för enskilt arbete.

Läs mer om MARY-metoden här.

Detta är ett digitalt/fysiskt arrangemang.

Kostnadsfritt

Fre 3 feb 2023, 9.00-17.00, Göteborg
Fre 10 feb 2023, 8.10-12.00,
digitalt 
Anmäl dig här via Svenska kyrkans Kursportal senast den 24 januari 2023