Logotyp

Logotypen är avsändare och garant för allt vi säger och gör, därför har det stor betydelse hur vi hanterar den i vår kommunikation.

Svenska kyrkans logotyp är varumärkesskyddad och därmed kan inte delar av den användas separat. Använd alltid logotypen i korrekt storleksförhållande och i sin helhet, minska den inte på höjden eller bredden eller förvräng den på något annat sätt. Använd endast existerande logotypvarianter, skapa inte egna.

Logotypen ska främst användas i färg. Detta för att färgerna i logotypen fungerar tillsammans med formen som en igenkänningssignal.

När du använder logotypen mot ljus bakgrund eller en harmonisk bild, använd 4-färgsvarianten. Om du vill lägga logotypen ovanpå en mörkt färgad platta eller en mörk bild, använd den negativa logotypen.

Undvik alltid rörig bakgrund och tänk på att logotypen ska framträda tydligt mot bakgrunden.

Storlek

För enkelhetens skull finns fasta storlekar för logotypen på olika pappersformat:

A5 – 45 mm

A4 – 65 mm

A3 – 95 mm

Minsta tillåtna logotypstorlek är 30 mm

Placering

Placera som regel logotypen upptill eller nedtill i högra hörnet på en trycksaks framsida eller nedtill i högra eller vänstra hörnet på baksidan. Logotypens frizon motsvarar generellt två tredjedelar av logotypens symbol (skölden). Innanför frizonen ska inte annan information eller grafik placeras.

Samarbetslogotyper

När Svenska kyrkan är en av flera avsändare gäller det att se till att låta samtliga logotyper få samma tyngd och uppmärksamhet på sidan.

Se fördjupad information i den grafiska profilen under Dokument kommunikation.