Foto: Gettyimages

Göteborgin hiippakunnasta

Göteborgin hiippakuntakanslia tukee ja inspiroi seurakuntia, osallistuu julkiseen keskusteluun ja on mukana jatkuvasti meneillään olevissa vuoropuheluissa ja tiedonvaihdossa.

Ihmisten ja toimintojen rikas moninaisuus sisältyy Ruotsin kirkkoon ja Göteborgin hiippakuntaan; kaikkea teologiasta ja oikeudenmukaisuudesta kiinteistö- ja talousasioihin. Göteborgin hiippakunta on alueellinen ääni kysymyksissä, jotka ovat yhteisiä koko hiippakunnalle, ja sillä on tärkeä rooli seurakuntia inspiroivana ja tukevana osaamiskeskuksena. Göteborgin hiippakunta työskentelee sellaisen kestävän yhteiskuntakehityksen aikaansaamiseksi, jossa ihmisarvo on keskiössä. Perusnäkemyksemme on, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia Jumalan edessä. 

Ruotsin kirkko on Ruotsin suurin uskonnollinen yhteisö ja osa maailmanlaajuista kirkkoa. Yhteisö on osa evankelisluterilaista perinnettä, ja sen usko, tunnustus ja oppi on muotoiltu kirkon tunnustuskirjoissa. Ruotsin kirkon alueellinen organisaatio on hiippakunta, ja sen episkopaalinen rakenne ilmenee siitä, että jokaisen hiippakunnan johdossa on piispa. Piispa Susanne Rappmann vihittiin Göteborgin hiippakunnan 24. piispaksi 4. maaliskuuta 2018.

Vuonna 1620 perustettiin Göteborgin superintendentuuri, tänään nimeltään Göteborgin hiippakunta. Göteborgin hiippakunta käsittää Bohusläänin, Hallannin ja Länsi-Götanmaan läntisen osan ja koostuu 177 seurakunnasta, jotka muodostavat 69 taloudellista yksikköä sekä yhden hautausyhteisön. Ne on organisoitu 10 rovastikunnaksi, joissa kussakin on piispan valitsema lääninrovasti. Hiippakunnassa on sekä suurkaupunki- että harvaanasuttua aluetta, ja sen maantieteellisellä alueella puhutaan useita vähemmistökieliä, joista hiippakunnalla on erityinen vastuu. Kirkkoon kuuluvien määrä vaihtelee suuresti, mutta pyrkimys olla kansankirkko ja välittää evankeliumia kaikille ihmisille on yhteinen.

  • Göteborgin hiippakunnan visio: ”Avoin ja selkeä kirkko, joka olennaisella tavalla välittää evankeliumia kaikille ihmisille.”

  • Göteborgin hiippakunnan toiminta-ajatus: ”Göteborgin hiippakuntakanslia on ammattitaidon keskus, joka inspiroi ja tukee seurakuntia niiden tehtävän toteuttamisessa.”

Göteborgin hiippakuntaorganisaatiossa työskentelee yli sata henkilöä Göteborgin hiippakuntakansliassa, Uddevallassa sekä metsissä ja maa-alueilla. Tehtävä on edistää ja valvoa hiippakunnan seurakuntia sekä hallinnoida hiippakunnan omaisuutta. Hiippakuntaorganisaatio käsittää viisi yksikköä, jotka ovat Talous, Kiinteistöt ja Kulttuuriperintö, Seurakuntakehitys, Seurakuntatuki ja Papinpalkkavarat (Prästlönetillgångar). Kanslian toiminnasta on ylimpänä vastuussa hiippakunnan johtaja Jonas Ransgård.

Hiippakunnan roolin ja tehtävän lähtökohtana on kirkkojärjestyksen kuvaus hiippakunnan tehtävästä. Tehtävän voi jakaa neljään osaan, jotka monessa yhteydessä ovat riippuvia toisistaan: