Ledning

Ledarstöd för kyrkoherdar i Göteborgs stift präglas av en helhetssyn på pastorala och administrativa uppgifter.

Ideellt engagemang

Tillsammans är alla bärare av kyrkans gemensamma uppdrag i världen. Göteborgs stift vill främja idealitet och medlemsengagemang i det lokala församlingslivet.

Krisberedskap

Tsunamin, Backabranden, stormen Gudrun. Såväl vid vardagshändelser, allvarliga händelser, extraordinära händelser i fredstid som vid höjd beredskap skall Svenska kyrkan vara beredd. Goda kontakter i samhället förbättrar krisberedskapen.