Ledning

Ledarstöd för kyrkoherdar i Göteborgs stift präglas av en helhetssyn på pastorala och administrativa uppgifter.

Ideellt engagemang

Tillsammans är alla bärare av kyrkans gemensamma uppdrag i världen. Göteborgs stift vill främja idealitet och medlemsengagemang i det lokala församlingslivet.

Någon står utomhus i gräset med en kompass i handen.

Arbetshandledning för kyrkoherdar eller arbetsledare i Göteborgs stift

Att få arbetshandledning som arbetsledare är att få stöd i sin egen ledarroll, hantera svåra yrkesmässiga situationer, få kvalitativ tid för reflektionsutrymme och fördjupande samtal samt höja sin kompetens som chef.

Krisberedskap

Tsunamin, Backabranden, stormen Gudrun. Såväl vid vardagshändelser, allvarliga händelser, extraordinära händelser i fredstid som vid höjd beredskap skall Svenska kyrkan vara beredd. Goda kontakter i samhället förbättrar krisberedskapen.