Layout

När du planerar en trycksak, tänk över sidans utformning systematiskt. Om du tänker dig sidan uppdelad i spalter blir det enklare att placera text och bild och slutresultatet blir enhetligt och professionellt.

Använd den grafiska profilen på rätt sätt

Vårt typsnitt Foundry sterling liknar typsnitt som används av många och vår färg också vanlig. Vi är inte heller ensamma om det bildmanér som vi använder. Det enda vi har som är unikt är vår logotyp - men inte heller den klarar att på egen hand signalera en stark igenkänning, om den placeras sporadiskt på material där övrigt innehåll ser helt olika ut på varje produkt. 

Kombination skapar igenkänning

Det som skapar igenkänning är kombinationen av och förhållandet mellan de olika elementen. Det är först då vår visuella identitet kommer tills sin fulla rätt - och uttrycker Svenska kyrkan. Men om samma element sätts samman på ett helt annat sätt kan igenkänningen gå förlorad, och då riskerar vi att ge ett spretigt intryck utan en tydlig avsändaridentitet. 

Du kan välja att arbeta med en-, två- eller trespaltssystem, beroende på de olika formaten. En riktlinje kan vara A6 – enspalt, A5 – tvåspalt eller enspalt och A4 – trespalt eller tvåspalt. I enspaltssystemet följer bilden spaltens bredd. I två- och trespaltssystem kan du låta bilden gå över flera spalter för att variera uttrycket.

Använd gärna utfallande bilder (bild som går ända ut i kanten) på trycksakers framsidor för enhetliga och konsekventa trycksaker. Variera stora och små bilder inuti trycksaken och låt spalterna styra bildbredden.

MALLVERKTYGET

I mallverktyget skapar du dina egna annonser, affischer, agendor, roll-ups, banners med mera. Allt bygger på mallar som redan finns i verktyget och det finns ett stort antal. När du är inne i verktyget väljer du en mall, öppnar den och gör dina ändringar. Bilder hämtar du från bildbanken Ikon eller laddar upp från din dator. Samtliga mallar följer Svenska kyrkans grafiska profil. Snabbt, enkelt och snyggt – och du kan lägga din tid på annat. https://internwww.svenskakyrkan.se/kommunikation/mallverktyget