Laura är en brygga till ungdomarna i Hagfors

En mellanhand mellan vuxenförsamlingen och förstaårsledarna. Så ser sig Laura Schelin, som under sitt år i Ung Resurs i Hagfors är med och bygger upp ett ungdomsarbete från grunden.

En av anledningarna till att Laura Schelin från Onsala söder om Göteborg sökt sig till Hagfors är att hon faktiskt har sina rötter och en mormor i Värmland. Men den främsta orsaken är att Hagfors kändes som en intressant församling för henne som har ganska stor erfarenhet av kyrkligt ungdomsarbete.

Hagfors församling hade nämligen beslutat göra en satsning på ungdomar, från konfirmationsåldern till 18 år, och sökte genom Ung resurs någon som åldersmässigt var närmare den målgrupp de ville nå.

– Det har fungerat jättebra med Laura. Hon kan hänga med ungdomarna – de delar intressen och lyssnar på samma musik. Samtidigt har hon tillräckligt mycket erfarenhet för att hon ska kunna gå för egen maskin i detta pionjärarbete, säger Ulrica Fransson, pedagog och samordningsansvarig för barn- och ungdomsarbetet i församlingen.

Laura är inte mindre entusiastiskt. Verksamheten satte igång i november med målet att ha nått 15 ungdomar vid påsk. Den siffran har redan överträffats med råge.

– Vi träffas på torsdagskvällar i ungdomslokalen men funderar på att ha öppet ytterligare en kväll i veckan, för dem som tränar på torsdagarna, säger hon och berättar att det inte är ett alltför uppstyrt program.

– Kyrkan erbjuder framför allt en plats där ungdomarna kan mötas på neutral mark, oavsett hur deras relationer till varandra ser ut utanför vår verksamhet.

Hon känner att hon haft stor nytta av den erfarenhet hon haft med sig. Hon har verkligen kunnat bli den brygga mellan de mer vuxna församlingsarbetarna och de unga förstaårsledarna och ungdomarna som var förhoppningen.

– Det är så lätt att ta för givet att saker och ting funkar precis likadant överallt. Det har varit oerhört lärorikt att arbeta här, säger Laura.

Den önskan hon har inför framtiden delar hon med Ulrica Fransson – att när volontäråret är slut få övergå i en tjänst så att hon kan fortsätta med utvecklingsarbetet och få bygga upp en ledarkultur.

– Vi undersöker förutsättningarna för att anställa Laura. Hon har ju jobbat upp relationer och kontakter som är väldigt värdefulla i den fortsatta satsningen, säger Ulrica.