Foto: Getty Images

Läsåret 2023-2024

Mycket hinner hända under ett praktikår. Här hittar du viktiga datum att lägga på minnet.

Viktiga datum för läsåret

1 mars

Sista ansökningsdag för praktikplatser.

15 april

Sista ansökningsdag för praktikanter.

Maj  

Besked om antagning kommer i mitten av månaden.

Augusti  

I mitten av månaden startar praktikanten på sin praktikplats.

11-15 september

Kursvecka för samtliga praktikanter på folkhögskola.

27 september

Obligatorisk handledardag (enbart handledare) kl 9-12 via digital länk.

6-10 november

Kursvecka för samtliga praktikanter på folkhögskola.

November

Praktikplatsbesök.

15-19 januari

Kursvecka för samtliga praktikanter på folkhögskola.

2 februari

Obligatorisk handledardag (enbart handledare) kl 9-12 via digital länk.

20-24 maj

Kursvecka för samtliga praktikanter på folkhögskola. OBS gäller bara Helsjön.

27-31 maj  

Kursvecka för samtliga praktikanter på folkhögskola. OBS gäller bara Älvsbyn.

Juni-juli 

Under dessa månader avslutas vanligtvis praktikåret.