Länkar

En webbsida innehåller ofta ytor som är klickbara, exempelvis textlänkar, bildobjekt, och knappar. Här har vi samlat stiftets riktlinjer kring länkar och tillgänglighet.

Checklista länkar:

 • Skriv tydliga länkar
 • En länk bör inte överstiga 12 ord
 • En länktext ska tydligt visa var den leder, även då den lyfts ur sitt sammanhang
 • Undvik "läs mer" och "klicka här"
 • Undvik att öppna nya fönster, då bakåtknappen ska fungera
 • Länkar som går till olika sidor ska ha olika länktexter
 • Länkar som går till samma sida ska ha samma länktext
 • Länktexter ska berätta något om sidan de länkar till. En allmän länktext som "klicka här" och "läs mer" säger inte sökmotorer eller besökaren någonting om destinationen – använd aldrig sådana länktexter!

Ibland kan det vara svårt för användaren att förstå vad som är klickbart. Det gäller särskilt bilder som också är länkar och textlänkar som inte är understrukna.

Det kan också vara svårt att klicka på vissa element om den klickbara ytan är liten – alla användare har inte god precision och finmotorik. Undvik också att placera länkar för nära varandra.

Länkar bör (med vissa undantag) vara understrukna

Att länkar är understrukna är en stark konvention på webben. Om de inte är det tvingas användarna stanna upp och lista ut hur länkar är markerade innan de kan använda webbplatsen. Färgen på länkar ska tydligt skilja sig från färgen på icke-länkad text. Länkar i löpande text ska vara understrukna.

För länkar i en lista som inte är understrukna - ange med en ikon att det är länkar.

Skapa listor när det finns fler än fyra länkar i en uppräkning.

Länkar till andra webbplatser

Länkar till dokument

Stora dokument bör ha någon form av innehållsförteckning med länkar till viktiga stycken. Använd gärna ankare d.v.s. länkar inom sidan för att enkelt hoppa i innehållet.

 • Länken ska öppnas i nytt fönster - Ange i länken att länken öppnas i nytt fönster
 • Ange storlek om dokumentet är över 1 MB
 • Ange format exempelvis pdf, Word, Excel, Powerpoint
 • Det ska vara tydligt om länkar öppnas i nytt fönster. Skriv gärna ut detta som en del av länktexten, så att det blir tydligt även för besökare som använder skärmläsare.