Lämna förbättringsförslag: Ekonomi

Här kan du lämna förbättringsförslag som rör GAS Ekonomi (system och konceptfrågor) och ekonomitjänsterna på Göteborgs stift.

Vi tar emot förslag från:

  • GAS-ansluten församling/pastorat i Göteborgs stift
  • GAS-ansluten församling/pastorat i annat stift, som anlitar Göteborgs stift för ekonomitjänster
  • Medarbetare på ekonomienheten, Göteborgs stiftskansli