Lagar som styr kommunikation

Det finns flera lagar och förordningar som styr Svenska kyrkans kommunikationsarbete, internt och externt:

Regeringsformen och tryckfrihetsförordningen reglerar allas rätt till åsiktsfrihet, yttrandefrihet och informationsfrihet. Alla medarbetare omfattas av det grundlagsstadgade meddelarskyddet.

Även lagar som dataskyddsförordningen GDPRupphovsrättslagen, jämställdhetslagendiskrimineringslagen och lagen om medbestämmande i arbetslivet påverkar verksamhetsområdets information.

Här finns GDPR-information och material särskilt framtaget för Svenska kyrkan: GDPR för kommunikatören.