Kyrkorådets ansvar i det systematiska arbetsmiljöarbetet

En frisk arbetsplats där var och en och alla tillsammans känner sig trygga och säkra är grunden i arbetslivet. Alla arbetsplatser ser olika ut och med rätt kunskaper och metoder finns det goda förutsättningar för att skapa friska arbetsplatser där alla trivs och mår bra. Ons 28 sep och tis 25 okt 2022 18.00, digitalt

I ett pastorat eller församling har kyrkorådet det yttersta arbetsmiljöansvaret för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats.  Kyrkorådet ansvarar för att befogenheter förs ut i organisationen på sådant sätt att arbetsmiljöarbetet kan bedrivas verkningsfullt.

I denna utbildning får du en övergripande inblick i det systematiska arbetsmiljöansvaret samt hur ansvaret är fördelat utifrån rätten att fatta beslut och vidta åtgärder.

Det finns två utbildningstillfällen att välja på, se nedan. Det är samma innehåll bägge gångerna.

Målgrupp: Kyrkoråd (inklusive kyrkoherdar)

Kostnadsfritt

Ons 28 september 2022 18.00-20.00, Digitalt
Anmäl dig här senast den 19 september 2022

Tis 25 oktober 2022 18.00-20.00, Digitalt
Anmäl dig här senast den 17 oktober 2022