Foto: Torgny Lindén

Kyrkopedagogisk utbildning 2023-24

Kyrkopedagogik är en dialoginriktad metod som tar alla sinnen i bruk för att guida i ett kyrkorum. Som deltagare får du utveckla din pedagogiska kompetens genom praktiska övningar i ett upplevelsebaserat sätt. Kursen ger även kulturvetenskapliga och religionshistoriska kunskaper om kyrkorummet. 5-7 sep och 14-16 nov 2023, 16-18 jan och16-18 apr 2024, Flämslätts stiftsgård.

Sveriges tretusen kyrkorum bär på ett unikt kulturarv. Här har människor firat gudstjänst och livets högtider under årtusenden. Hur bär vi detta arv vidare och hur kan vi på bästa sätt visa ett kyrkorum för exempelvis en skolklass?

Utbildningen ges tillsammans med Skara stift och Kyrkopedagogiska föreningen i Sverige. Den sträcker sig över ett helt läsår, och vi träffas på internat vid fyra tillfällen på Flämslätts stiftsgård i Skara stift.

En av pionjärerna för kyrkopedagogiken i Sverige, Thomas Pfitzinger-Drewes, var en av mottagarna av Svenska kyrkans pris för Lärande och undervisningen 2022. Det var första gången priset delades ut.

Tis-tor 5-7 sep och tis-tor 14-16 nov 2023, Tis-tor 16-18 jan samt tis-tor 16-18 apr 2024, Flämslätts stiftsgård
Information och anmälan via Skara stift, senast 15 april 2023