Foto: GettyImages

Kyrkoherde med framtidsutsikt

Från och med januari 2022 drar Göteborgs stift i gång sin satsning på ett nytt introduktionsprogram för nya kyrkoherdar i stiftet. Kursen riktar sig framför allt till dig som är ny som kyrkoherde, men också till dig som nyligen bytt tjänst eller stift. Hur länge kan man kalla sig ny? I våra ögon finns det inga större hinder för att delta i introduktionsprogrammet, så länge som du själv vill. Mars 2022 - november 2022. Åh Stiftsgård

Vår förhoppning med denna kyrkoherdeintroduktion är att ge deltagarna möjligheter till processtänk, fördjupad kunskap, reflektion och ta gruppen till hjälp för att hjälpa varandra.

Vi använder oss av ett processverktyg som kallas K koncept. När vi deltar i ett introduktionsprogram kommer vi med en uppsättning blandade erfarenheter. Någon har varit kyrkoherde förut, någon har varit arbetsledande komminister, någon har ingen tidigare arbetsledarerfarenhet och tillsammans får vi vända och vrida på teori och praktik och vi får lära inte bara från föreläsare utan framför allt från varandra.

Upplägg

Programmet är uppdelat på fyra moduler i internatform à två dagar med mellanliggande seminarier och/eller samtal:

  • 28-29 mars 2022 Vi arbetar med processverktyget och MVF
  • 17-18 maj 2022 Vi lyfter in arbetsmiljöfrågorna och får besök från en av Göteborgs stifts HR-specialister
  • 11-12 oktober Vi fokuserar på arbetsrätten och kyrkans avtal. SKAO:s förhandlare i Göteborgs stift besöker oss.
  • 17-18 november Vi knyter ihop säcken. I denna utbildningsmodul kan vi känna oss fria att ta upp sådant vi inte har hunnit med vid de tidigare tillfällena.​

Syfte med introduktionsprogrammet

Efter avslutad kurs har kyrkoherden fått fördjupad insikt om sitt eget ledarskap, om vilka styrkor och fallgropar som finns att hantera, om gruppens påverkan på ledarskapet och ledarskapets påverkan på gruppen. Framför allt ska kyrkoherden känna att hen har verktygen för att utföra ett gott arbete, blir stärkt i sin roll och ha förståelse och insikt om var hjälp finns att få och när den bör sökas. 

15 000 kr
Inklusive kost och logi och visst arbetsmaterial.

Del 1: 28-29 mars 2022Åh Stiftsgård
Anmäl dig här senast 18 februari 2022

I introduktionsprogrammet för nya kyrkoherdar ingår:

  • Introduktionssamtal av stiftsadjunkt för ledning och organisation
  • Kyrkoherdemottagning med biskop och kontraktsprost
  • Möte tillsammans med kyrkorådets ordförande och stiftsadjunkt Introduktion på stiftskansliet med möte med bland andra stiftsdirektor och biskop
  • Mentorskap – under 18 månader erbjuds mentorsamtal ca 10 gånger
  • Avslutande samtal med stiftsadjunkt efter 18 månader I introduktionsprogrammet ingår också mellanliggande seminarier som t ex ekonomifortbildning.
  • "Alla dokument i hyllan". Under en heldag erbjuder stiftet hjälp och råd när det gäller viktiga dokument som du som kyrkoherde måste ha på plats. Med hjälp av en HR-specialist går man igenom policydokument, delegationsordningar och andra viktiga papper som du måste ha kunskap om och ha i sin bokhylla eller dator. HR-specialisten hjälper till att prioritera vilka dokument som måste tas fram om de saknas. Förhoppningen är att kyrkoherden får insikt och kunskap om vad som måste finnas på arbetsplatsen i form av viktiga papper.​