Kyrkligt ledarskap - Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning 2023

Den behörighetsgivande utbildningen för blivande kyrkoherdar 2023 - Kyrkligt ledarskap, 15 högskolepoäng. 13-15 februari, 24-26 april, 11-13 september och 13–15 november 2023, Stiftsgården Åkersberg, Höör.

Kursen Kyrkligt ledarskap omfattar 15 högskolepoäng. Målet för utbildningen är att lägga grunden till ett ändamålsenligt och professionellt ledarskap i Svenska kyrkan. Från den 1 januari 2013 gäller, enligt kyrkoordningen, att behörig till tjänst som kyrkoherde är den präst som genomgått behörighetsgivande utbildning och tagit ut examen. Det innebär att den utbildning som fastställts av kyrkostyrelsen ska vara genomförd för att en präst ska kunna bli behörighetsförklarad som sökande till kyrkoherdetjänst. Kyrkligt ledarskap är en uppdragsutbildning i samverkan mellan Svenska kyrkans utbildningsinstitut och Lunds universitet.

Målgrupp: Du som söker kan tänka dig att ha en ledande befattning i Svenska kyrkan och är nyfiken på och vill lära dig mer om ledarskap. För att vara behörig ska du ha varit anställd som präst i Svenska kyrkan i minst två år.  

Tid: Utbildningen består av fyra tillfällen om vardera tre dagar, så sammanlagt 12 heldagar. Kursen omfattar 10 veckors studier, 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Datumen för 2023 är 13-15 februari, 24-26 april, 11-13 september och 13–15 november 2023. Examination 15 november. 

Plats: Stiftsgården Åkersberg, Höör

Medverkande:

Kursansvarig: Kenneth Nordgren, rektor vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Huvudlärare: Magnus Linden, docent, Institutionen för Psykologi, Lunds universitet.

Examinator: Erik Sidenvall, Adjungerad professor i kyrkohistoria vid CTR, Lunds universitet.

Kostnad: Utbildningen är en investering Svenska kyrkan gör i dig. De faktiska kostnaderna fördelar sig enligt följande:·        

  • Svenska kyrkan på nationell nivå bekostar utbildning och kursledare. ·        
  • Stiftet bekostar internat, resor och litteratur. ·        
  • Arbetsgivaren bidrar med att deltagaren får genomgå de delar av utbildningen som är internat i sin tjänst. ·        
  • Den enskilda prästen svarar själv, utan ersättning, för inläsning och arbete med skrivuppgifter.  

Anmälan: Du hittar ansökningsblanketten längre ner på denna sida. Den sänds per mail  till Alexandra Cimbritz, Göteborgs stift, alexandra.cimbritz@svenskakyrkan.se och ska vara inne senast 15 oktober 2022.

Urvalsprocess: Det är numera många fler som söker utbildningen än antalet platser som Göteborgs stift har till sitt förfogande, därför är urvalsprocessen mycket viktig. Processen innehåller följande moment:

  • Den sökande skickar in sin ansökan samt ett personligt brev per mejl. 
  • Kyrkoherde eller närmaste chef sänder in ett rekommendationsbrev per mejl. Se instruktioner längre ner på sidan.
  • Alla sökande kallas till intervju på stiftskansliet.
  • Göteborgs stifts kriterier för antagning är fastställda av biskopen. Det är också biskopen som slutligen efter kriterierna gör urvalet baserat på ansökan, rekommendationsbrev, intervju och meriter.​

Dokument relaterade till ansökan hittar du här