Kyrka-Arbetsliv

Arbetet är, tillsammans med vänner och familj, grunden för människors liv. Det handlar om försörjning, men också om självbild och relationer. I arbetet har människan med sig hela sig själv och sin livssituation.

Arbete är också en plats för existentiella frågor. Kyrkans engagemang inom kyrka-arbetsliv handlar i grunden om att finnas där människor tillbringar större delen av sin vardag och att möta deras livsvillkor. Kyrkan behöver finnas där för att själv bli påverkad och förändrad av de människor och de liv hon möter.

Göteborgs stift vill stimulera till ett ökat ansvarstagande inom området samt stödja och inspirera församlingar i arbetet med kyrka-arbetslivsfrågor genom att:

• Ge konsultativ hjälp i församlingar till att starta upp kyrka-arbetslivsverksamhet.
• Stödja nätverket inom området.
• Genomföra utbildningar, seminarier och retreater.
• Tillsammans med andra arbeta med den teologiska reflektionen kring kyrka-arbetsliv.

Två händer uppsträckta mot en blå himmel. Solen lysen mellan fingrarna.

Stötta människor i arbetslöshet

"Svenska kyrkan - Skapa plats" heter ett diakonalt projekt för att stötta människor i arbetslöshet. Hur skapar vi ett bättre samhälle, med trygghet och hälsa för alla, där var och en har en plats i samhällsgemenskapen och varje människas förmåga tas till vara? Det är den långsiktiga visionen bakom projektet.