Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrka - skola

Skolkyrkoarbete är allt det arbete där skola och kyrka möts; skolavslutning i kyrkan, lektionsmedverkan, eller gemensamt krisarbete.

Skolan är Sveriges viktigaste arbetsplats. Enligt undersökningar har var tredje svensk någon form av relation till skolan. Det är i skolan som ungdomar upplever de viktigaste åren. Då sätts kursen för framtiden." (K G Hammar)

​Nyckelord för Svenska kyrkans skolkyrkoarbete är Trovärdighet, kvalitet och kontinuitet. Skolkyrkoarbetet handlar mycket om förberedelser:

  • Undersök behoven - skapa dialog
  • Förankra tankarna i arbetsledning, arbetslag och kyrkoråd
  • Undersök möjliga samarbetsformer, ekonomi och förutsättningar

​Mer om detta kan du läsa i grunddokumentet "När skola och kyrka möts - grund för Svenska kyrkans arbete med skolan".

 

Via dessa länkar klickar du dig fram till korfattad information om samarbetet mellan kyrkan och skolan.

Skolverket

Förbundet Hem och Skola ​