Foto: GettyImages

Kyrka - idrott

Här kan du läsa mer om några av de samarbeten som sker mellan kyrkan och idrottsrörelsen runt omkring i vårt stift.

Kyrka - idrott

Sedan tidigare ha vi kunnat dela  erfarenheterna från lokalt samarbete mellan kyrka och fotbollsförening, och nu får vi även ta del av de erfarenheter från församlingsmedarbetare som samarbetar med andra idrottsföreningar än fotbollsförening. Delad glädje är dubbel glädje.

Läs mer på Svenska kyrkans intranät Kornet

 

Det ska vara roligt att idrotta

I samverkan med lokala idrottsföreningar vill Svenska kyrkan arbeta för en positiv idrottskultur. Sedan 2007 har Svenska kyrkan ett samarbete med Svenska Fotbollförbundet, och medverkar på många orter i de lokala föreningarnas fotbollsskolor. Genom lekar och samtal får man barnen att fundera över rättvisefrågor och relationer.

Kontakta din lokala församling om du vill ha medverkan från Svenska kyrkan under fotbolls- och idrottsskolan.