Foto: Johanna Herbst

Kvalitetsmässan i Göteborg

Kvalitetsmässan är den offentliga sektorns viktigaste forum för inspiration och utveckling och hålls vartannat år. Svenska kyrkan är samarbetspartner och medverkar i juryn till GötaPriset. Detta pris kan sökas av organisationer som har kommit på lösningar för att utveckla välfärden. Vi arrangerar även konferenser och medverkar med en monter. 21-23 nov 2023, Göteborg