Kundfakturering

Det första steget för att fakturera en kund är att skapa en kundorder. Ordern skapas i församlingen och ekonomiassistenten hanterar sedan själva faktureringen.

Inom GAS kan ordrar skapas i Grav- eller Bokningsprogram samt i WebAveny. För församlingens medarbetare som skapar eller ansvarar för ordrar i WebAveny rekommenderas utbildningen STeko2 - Skapa kundorder med tillhörande dokumentation, se Utbildningsportalen.

E-fakturera

E-faktura är ett säkert och mer hållbart alternativ till pappersfakturor. Den första april 2019 blev det lag på att alla inköp inom den offentliga sektorn ska faktureras med e-faktura. Lagkravet innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. 

Aveny och fakturaväxeln har funktionalitet för att kunna både skicka och ta emot e-fakturor. Notera att påminnelser även fortsättningsvis kommer skickas som pappersfaktura av ekonomiassistent, det vill säga inte genom fakturaväxeln.​

Varken den grundläggande verksamheten eller begravningsverksamhet som bedrivs i församlingen är offentlig sektor. Det innebär att det endast är när fakturor skickas till offentlig sektor som lagen och kravet på e-faktura gäller.​

E-faktura till företag/organisation

I de fall där fakturering idag sker med pappersfaktura eller via e-post behöver en uppdatering göras för kunden i ekonomisystemet. Ekonomiassistenten behöver då få uppgifter om företagets GLN-nummer (även kallat e-fakturaadress) och VAN-leverantör. För församlingar som har servicebyråtjänst med ekonomiassistent skickas uppgifterna till ekonomi.gbgstift@svenskakyrkan.se, så uppdaterar ekonomiassistenterna i Aveny. Märk med församlingens/pastoratets namn i ämnesraden. 

E-faktura till privatperson

På pappersfakturor som skickas till privatpersoner finns uppgifter om att få e-faktura. Kunden gör själv anmälan via sin internetbank. De får där leta fram Svenska kyrkan som e-fakturamottagare och kommer då till ett formulär. Det finns mer information om hur ansökan görs på svenskakyrkan.se.

Mer information finns på Fakturaväxelns intranätssida.