Foto: GettyImages

Homo Deus And Other Ideas About the Future

Prof Ted Peters, prof Hans Liljenström and prof Susanne Wigorts Yngvesson. Onsdag 4 maj 2022 Domkyrkan 18.

Ted Peters är en av världens främsta forskare inom fältet naturvetenskap och kristen teologi och författare av flertalet böcker. Han är verksam som professor vid Gradual Theological Union, Berkeley California. Han är också hedersdoktor vid Lunds universitet och präst i den lutherska kyrkan i USA, ELCA. 

Medverkande: Ted Peters, Susanne Yngvesson, Hans Liljenström och Sofia Camnerin 

Detta samtal är en del av vetenskapsfestivalen i Göteborg. Kvällen i domkyrkan är gratis. Här medverkar också musikerna Maria Larsson, Sten Källman och Martina Almgren. 

Kontaktperson på stiftet: Frank Lorenzon