Foto: unsplash.com

Fyra timmar om döden och döendet

Fem forskare, tre föredrag, en utställning och en kort dokumentärfilm utforskar döden och döendet Lördag 22 april 2023 i GEST Karl Johansgatan 88, klockan 14.00-18.00.

Under en hel eftermiddag sätter vi fokus på döden och döendet. Fem forskare, tre föredrag, en utställning och en kort dokumentärfilm hjälper oss i utforskandet. Det handlar om riter och symbolhandlingar vid existensens bortre gräns, DöBra-samtal och om teologin och döden. Hur föreställer vi oss döden? Hur påverkar döden som gräns livet? Hur kan teologi- och medicinvetenskaper bidra till existentiella frågor om liv och död? Vad händer när samtal inför livets sista tid införs som rutin? Kan film hjälpa samtalet? Tidiga resultat från pågående forskning presenteras. Eftermiddagen avslutas med ett gemensamt samtal där både forskning och det personliga får ta plats.

Hållpunkter: 14.00 Hej och välkomna; 14.05 Philip de Croy; 15.05 Cristina Grenholm och Maria Södling; 16.05 Ida Goliath och Annika Wik; 17.05 Panelsamtal.

Läs mer om föreläsningarna under respektive tillfälle i programmet.

Medverkande
Ida Goliath, Leg. Sjuksköterska, Med.dr, docent i vårdvetenskap;
Annika Wik, phd, filmvetare;
Maria Södling, teol dr, Svenska kyrkans enhet för forskning och analys, Svenska kyrkan;
Cristina Grenholm, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, präst, kyrkosekreterare Ledningsavdelningen Svenska kyrkan;
Philip de Croy, författare och nordens ende thanatolog (dödsvetare);
Moderator: Beata Åhrman Ekh, stiftskonsulent Lärande och undervisning, Göteborgs stift