Foto: GettyImages

Evolution, evil and the end of time

Hur kan vetenskapen hjälpa oss tänka om Gud, moral och det kristna hoppet?

Ted Peters är en av världens främsta forskare inom fältet naturvetenskap och kristen teologi och författare av flertalet böcker. Han är verksam som professor vid Gradual Theological Union, Berkeley California. Han är också hedersdoktor vid Lunds universitet och präst i den lutherska kyrkan i USA, ELCA. 

Medverkande: Ted Peters, Susanne Yngvesson, Hans Liljenström och Sofia Camnerin 

Datum: Torsdag den 5 maj 2022, klockan 10-15
Plats Betlehemskyrkan, Göteborg  

Kostnad: 500 SEK 

Anmäl dig här.

Observera att det här är en utbildningsdag som sker på engelska.

Kontaktperson på stiftet: Frank Lorenzon