Podden "Darwins stege"

En podd om tro, vetenskap och fantasi. Pontus Nilsen, präst i Oscar Fredriks församling och projektledare för Svenska kyrkans del av Vetenskapsfestivalen, samtalar om livets stora frågor tillsammans med forskare från akademin.

Gäst i det senaste avsnittet är Karin Lagergren. Hon är docent och lektor i musikvetenskap vid Linnéuniversitetet och har specialiserat sig på gregoriansk sång. Det elfte avsnittet av podden har rubriken ”Hårdare än hårdrock” och berör bland mycket annat historisk, nutida och framtidens musik i kyrkan. 

Om Vetenskapsfestivalen.
Det är ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang och där får existentiella frågor om livets villkor och möjligheter samspela med vetenskapliga rön. Svenska kyrkan har under flera år medverkat på festivalen.

Du hittar podden här!

Till podden!