Foto: Mikael Ringlander/Ikon

Scenprogram Se människan 2023

Välkommen till Se människan-scenen! Här möter du högaktuella författare som till exempel Vanna Rosenberg, Annie Lööf och Jonas Hassen Khemiri i intressanta samtal under fyra fullmatade dagar. Lördagen avslutas med helgmålsbön tillsammans med Mark Levengood. Alla detaljer hittar du här nedan.

Efter några samtal på Se människan-scenen finns möjlighet att mötas i ett samtal kring det du just hört och upplevt i Sensus monter som du hittar mitt emot scenen. De samtalen är märkta med en asterisk (*).

9:15 - 9:25 Morgonmeditation: Bibelns förlorare –
44 berättelser om hopp och hopplöshet

Vi är vana vid att höra berättelserna om Bibelns hjältar och föredömen. Men hur är det med alla de som misslyckas, de som inte får något lyckligt slut, de som gått till historien som monster och skurkar? Kan vi lära oss något av dem? Kan vi till och med känna igen oss i deras berättelser? I Bibelns förlorare – 44 berättelser om hopp och hopplöshet skriver Charlotte Frycklund brev till Bibelns mer tilltrasslade karaktärer och i sin morgonmeditation får vi komma några av dem närmare inpå livet.

Medarrangör Argument förlag

9:30 - 9:50 En villkorad gemenskap – Hbtq, sexualitet och kristen frikyrklighet *

Homosexualitet, bisexualitet, trans och queer har länge varit ett laddat ämne i kristna frikyrkor. Hur erfars sexualitet, intimitet och tro av frikyrkliga hbtq-personer? Hur samverkar den kristna identiteten med identiteten som hbtq? En villkorad gemenskap – Hbtq, sexualitet och kristen frikyrklighet är den första svenska vetenskapliga studien i ämnet. Charlotta Carlström i samtal med Mia Ås, verksamhetsutvecklare Sensus.

Medarrangör Makadam Förlag

10:00 - 10:20 Privat natur  

Fotograf Jens Assur ger en fantastisk och mångfacetterad bild av vad som sker med människan när hon går i närkamp med det vilda. I centrum står hans egen familj, som för sju år sedan lämnade Stockholm och flyttade till Jämtland. Det handlar om naturens mäktighet och vår egen litenhet, men också mer handfasta frågor som privatisering, allemansrätt och exploatering i vildmarksturismens spår. Jens Assur i samtal med Martin Modéus, ärkebiskop i Svenska kyrkan.

Medarrangör Norstedts

10:30 -10:50 Grundbulten – tillit och visionen om en liberal socialism

Tillit är samhällets grundbult. I sin första populärvetenskapliga bok vänder Bo Rothstein blicken mot en av demokratins grundförutsättningar: tilliten. Utan den faller våra samhällen samman. Så, hur kan vi bevara vår tillit till varandra och därmed rädda världen? Bo Rothstein i samtal med Christina Byström, samordnare inom Svenska kyrkan.

Medarrangör Fri Tanke.

11:00 - 11:20 En lockton i ödemarken – om människans förmåga att besjäla världen *  

”Vad är detta märkliga som jag känner igen som religion? Varför tycks det spela en så stor roll i mänsklig kultur? Och varför skrämmer och lockar det mig på samma gång?” En personlig berättelse som rör sig mellan olika världsdelar, tidsepoker och perspektiv, med nedslag i författarens egna erfarenheter såväl som i myter, riter och maktstrategier i världens olika religiösa traditioner. David Thurfjell i samtal med Anders Rosengren, läkare och professor i molekylär medicin. 

Medarrangörer Norstedts, S:t Lukasstiftelsen

11:30 - 11:50 Barnens judiska år – en inspirationsbok för barn och deras vuxna

Att möta de judiska högtiderna med barnets ögon och med ett tydligt judiskt perspektiv är en viktig ingång för alla som är intresserade av att lära sig om de judiska högtiderna. Hur firas de och varför? Hur ser firandet ut i Sverige och hur skiljer det sig från andra länder och traditioner? Johanna Schreiber och Nakima Schreiber i samtal med Cristina Grenholm, professor i tros-och livsåskådningsvetenskap och kyrkosekreterare i Svenska kyrkan.

Medarrangör Hillelförlaget

12:00 - 12:20 Eventuellt uppsåt – att döda ortens gangsters

Journalistveteranen Erik Ponti och underrättelseofficeren Carl Hamilton är inte vilka pensionärer som helst. Närmast som hobby har de inlett ett projekt som går ut på att sabotera telefoner och datorer för landets alla telefonbedragare. Men när Putins Ryssland anfaller Ukraina förändras förutsättningarna radikalt och de ställs inför ett avgörande dilemma: Helgar ändamålet vilka medel som helst? Jan Guillou i samtal med Ulf Sjögren, stiftsprost i Göteborg.

Medarrangör Piratförlaget

12:30 - 12:50 Stå ut med de andra – en bok om kärlek och enhet *

I en värld av stora konflikter är kyrkans uppgift att arbeta för enhet och försoning. Men det är ofta oerhört svårt. Finns det någon poäng med att fortsätta gemenskapen med de vi tycker har fel? Går det att lösa konflikter på andra sätt än att klippa banden, kasta ut den som tycker annorlunda eller skapa en utbrytarkonstellation? Och hur görs det i så fall samtidigt som vi skyddar offren. Sofia Camnerin i samtal med Ludvig Lindelöf, präst i Annedals församling, Göteborg.

Medarrangör Verbum

13:00 - 13:20 En linje i världen – ett år på Nordsjökusten

Dorthe Nors första fackbok är en reseskildring längs Danmarks västkust. Under ett år reser hon längs Jyllands kustlinje och möter människorna, tar del av platsernas historia och reflekterar över sin egen bakgrund. Resultatet är 14 essäer som kretsar kring området och skeendena där, vilka är långt ifrån kända för alla. Vackert och existentiellt, upplysande och inspirerande. Dorthe Nors i samtal med Maria Bergius, präst i Göteborgs domkyrkoförsamling.

Medarrangör Ordfront

Samtalet förs på svenska/danska.

13:30 - 13:50 Fjärilshjärta *

Ingen i skolan tror Vilda när hon säger att hon är same. Hon får svara på tusen frågor, men ingen är nöjd med svaren, som om Vilda inte är same nog. Men nu ska hon börja klä sig i kolt och be morfar att lära henne språket. Men när morfar plötsligt dör ställs allt på ända. Nu måste Vilda på egen hand hitta fram till det samiska. En bok om sorg, kärlek och rätten att själv definiera vem man är. Moa Backe Åstot i samtal med Karin Sarja, docent i kyrkohistoria och avdelningschef på kyrkokansliet.

Medarrangör Rabén & Sjögren

14:00 - 14:20 Kattpromenaden

Varje dag går de på promenad tillsammans, människan först och hennes katt en liten bit bakom. Men en dag tröttnar katten och går åt ett annat håll, bort från människan och den vanliga vägen. Då blir människan mycket rädd. Vart är hennes katt på väg egentligen och tänk om de går vilse och aldrig hittar hem? En varm berättelse om att våga lita på andra, om att se saker ur andras perspektiv och om vänskap. Sara Lundberg i samtal med Lotta Fång, präst och pedagog.

Medarrangör Bonnier Carlsen

14:30 - 14:50  Hitta hem  

I varje klass finns det statistiskt sett minst en familjehemsplacerad elev. Trots det är det många barn som inte vet vad det innebär och därmed även saknar förståelse för vad en klasskompis kan behöva gå igenom. Hitta hem är en varm och vardagsnära skildring av hur det kan vara att bli familjehemsplacerad som barn, om trygghet och tillhörighet. Melinda Jacobs i samtal med Mia Ås, verksamhetsutvecklare Sensus.

Medarrangör Bonnier Carlsen

15:00 - 15:45 Juden Jesus

Jesus var jude, de första kristna var judar och den tidiga kristna kyrkan var judisk. En historisk självklarhet som borde vara helt okontroversiell. Så vad innebär det egentligen att Jesus var jude och hur har det påverkat den judiskkristna gemenskapen genom historien? Vilka likheter och olikheter finns i hur kristna och judar ser på världen i dag. Ett samtal mellan Martin Modéus, ärkebiskop Svenska kyrkan, Ute Steyer, rabbin i Stora synagogan i Stockholm, Anders Arborelius, kardinal och svensk biskop i Katolska kyrkan, och Morton Narrowe, överrabbi emeritus, under ledning av Helle Klein, direktor på Sigtunastiftelsen.

Språk: Svenska

Arrangör: Svenska kyrkan Se människan, Judisk kultur i Sverige, Katolska kyrkan och Sigtunastiftelsen.

16:00 - 16:20 Marionetterna – en berättelse om världen som politisk teater  

Journalisten och författaren Ingrid Carlberg har stött på obskyra propagandametoder, skrapat på ytan och hittat en fjärrstyrd teater. Marionetterna kretsar kring den tyska socialisten Willi Münzenberg, som av många betraktas som uppfinnaren av den politiska marionetteatern. En berättelse som fångar dramatiken och samtidigt ger ny förståelse för vad som händer i världen i dag. Ingrid Carlberg i samtal med Alf Linderman, docent i religionssociologi och tidigare direktor för Sigtunastiftelsen.

Medarrangör Norstedts och Sigtunastiftelsen

16:30 - 16:50 Gråstensteologi – en kultur med svedda vingar lär sig landa *

”Vi flyger för högt, det går för fort, vi orkar inte med det vi egentligen tycker är viktigt, och vi bränner ut planeten i samma takt som vi bränner ut oss själva.” Genom att väva samman sina egna erfarenheter med reflektioner från tänkare som sällan hörs i svensk teologisk debatt visar författaren på ett förhållningssätt till tro och andlighet som tar sin utgångspunkt i marken snarare än i himlen. Petra Carlsson Redell i samtal med Pontus Nilsen, präst i Oscar Fredriks församling, Göteborg.

Medarrangör Argument förlag

17:00 - 17:20 Expertparadoxen – ska jag alltid lyssna på forskarna?

Tänk dig en värld utan experter. Lite skönt att slippa alla förståsigpåare kanske? Men om alla experter försvann skulle du nog snabbt bli rätt vilsen. För det är ju ofta experter som leder dig rätt. Både när du vill kontrollera ett konstigt födelsemärke eller veta vad det ska bli för väder i helgen. Så när ska du lyssna på forskarna? Och vad händer när forskare har fel? Emma Frans i samtal med Ola Sigurdson, professor i tros-och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Medarrangör Bonnier Fakta

17:30 - 17:50 Ärkebiskopens fastebok 2024 – livets vatten

Var i våra liv finns heliga källor? Och hur finner vi dem om tillvaron känns som en öken? Om modet att hitta nya vägar och utmana sina egna synsätt i en samtid som utmanar och skrämmer. Ärkebiskopens fastebok 2024 har tema Livets vatten och vill öppna upp för fler perspektiv, utan att för den skull ge avkall på det som är gott. På Se människan-scenen avslöjas för första gången Fastebokens hemliga författare, i samtal med Martin Modéus, ärkebiskop i Svenska kyrkan.

Medarrangör Verbum

 

9:15 - 9:25 Morgonmeditation: Den sjunde vännen

I serieromanen Den sjunde vännen tecknar Sara Granér sin egen evolutionshistoria. Med avstamp i Juraperioden och Gamla testamentet berättar hon om fossilkapitalet och samtidsmänniskans nedvärdering av sömn. Vad skiljer kropp från själv, människa från djur, historia från nutid? Var det mer än ett tragiskt brodermord när Kain mördade Abel – eller handlade det egentligen om människans saknad efter neanderthalarna? Det är teman Sara Granér funderar över i sin morgonmeditation.

Medarrangör Galago

9:30 -  9:50 Stjärntecknarna * 

Det är krig i Europa och ingenting är som det ska. Medan Franz och Doras föräldrar arbetar i fabriken håller barnen till på den kalla vinden. Leken tar dem med ut på stadens ödelagda gator. Två unga själar som behöver all medmänsklighet de kan finna. Stjärntecknarna skildrar barnens utsatthet och öde i krig. Vanna Rosenberg i samtal med Irma Schultz, kultursamordnare i Katarina församling, Stockholm, om sin och Cecilia Heikkiläs bok.

Medarrangör Bonnier Carlsen

10:00 - 10:20 Viljan att se, kraften att förändra – Bräcke diakoni under 100 år

Bräcke diakoni startade 1923 som ett kyrkligt socialt projekt för att motverka social nöd och misär, i form av en sjukvårdsutbildning ledd av diakonissor. I dag är Bräcke diakoni en av det svenska civilsamhällets stora aktörer inom välfärd. Hur har den utvecklingen sett ut? En initierad skildring av den diakonala rörelsens framväxt i Sverige, med fokus på Göteborg och västkusten. Per Eckerdal i samtal med Susanne Rappmann, biskop i Göteborgs stift.

Medarrangör Bräcke diakoni

10:30  - 10:50  Älven i mig  

I Älven i mig reser författaren längs Lule älv och under resans gång ger sig älvens historia och samtida spänningar till känna. Det handlar om svensk vattenkraft, utveckling och exploatering, minne, makt och ansvar. Och om det som ständigt rör sig: tiden, livet, kärleken. En personlig berättelse om hur det som ger ljus också kan leda till mörker. Jannete Hentati i samtal med Henrik Grape, präst och Senior rådgivare i klimatfrågor för Kyrkornas Världsråd.

Medarrangör Albert Bonniers Förlag

11:00 - 11:20 Min hand i min *

Atefeh är fem år när hon och hennes två små bröder smugglas ut ur Irak. I väntan på sin mamma blir de fosterbarn i Sverige, hos medlemmar i den sektstämplade iranska motståndsrörelsen där föräldrarna är soldater. En berättelse om att växa upp utan någon annan att hålla fast vid än sig själv, i ett samhälle som misslyckas med att se det utsatta barnet. Atefeh Sebdani i samtal med Sofia Svarfvar, Act Svenska kyrkan.

Medarrangör Albert Bonniers Förlag

11:30 - 11:50 Nakba – katastrof inför våra ögon

Nakba är arabiska för ’katastrofen’ och är ordet som används för att beskriva fördrivningen av palestinier i samband med kriget mellan Israel och de arabiska länderna 1948. Boken består av 59 palestiniers vittnesmål, rika och fattiga, från välbärgade kvarter och i eländiga flyktingläger. Bernt Hermele i samtal med Maria Södling, teologie doktor och verksam vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys, om sin och Cato Leins bok.

Medarrangör Ordfront

12:00 - 12:20 Tro hopp och strävan – Gudsriket som tröst och motiv för handling

Vad betyder det att leva i spänningen mellan den värld som nu är och den som ska komma? En antologi där sju teologer har bearbetat frågan utifrån sina respektive forskningsfält. Exegetiska, kyrkohistoriska, etiska och teologiska resurser bidrar till en fördjupad reflektion över framtidsfrågorna i kyrka och samhälle. En av bokens redaktörer Johanna Gustafsson Lundberg, docent i teologisk etik, Lunds universitet, i samtal med Cristina Grenholm, kyrkosekreterare i Svenska kyrkan.

Medarrangör Verbum

12:30  - 12:50 Systrarna * 

Mikkolasystrarnas mytomspunna livsöden korsar gång på gång Jonas Hassen Khemiris familjehistoria. Ina, Anastasia och Evelyn. Systrar med liknande bakgrund och drömmar, men som framför allt delar den märkliga känslan av att deras liv styrs av en förbannelse vars ursprung går tillbaka till ett annat land, en annan tid. Jonas Hassen Khemiri i samtal med Birgitta Westlin, präst i Lundby församling, Göteborg.

Medarrangör Albert Bonniers Förlag

13:00 - 13:20 Bokens folk – en civilisationshistoria från papyrus till pixlar

Kunde Jesus läsa? Hur kan vår andliga tradition utvecklas i skärmarnas och pixlarnas tid? Med Bokens folk tas läsare med på en resa i läsningens historia. Boken tar avstamp i den första revolutionen – hur de första kristna valde kodexen före rullen – och spänner över hela den bokliga europeiska kulturen. Från antik tid och medeltid till boktryck och digitalisering. Joel Halldorf i samtal med Jakob Wirén, docent i teologi och ärkebiskopens teologiske sekreterare.

Medarrangör Fri Tanke

13:30 - 13:50 Korstågen – heliga krig i Främre Orienten

Under devisen ”Gud vill det” drog hundratusentals européer ut i korståg för att befria det Heliga landet. Visionen av det heliga kriget och de ridderliga och kristna dygder som genomsyrade epoken kom att färga den västeuropeiska mentaliteten. Än i dag är korstågens era levande i populärkulturen och genom kulturhistoriska lämningar. Så hur kommer det sig att en i grunden så pacifistisk religion blev så krigisk? Dick Harrison i samtal med KG Hammar, teolog och tidigare ärkebiskop.

Medarrangör Historiska Media

14:00 - 14:20  Svalors flykt *  

Psykologen Christel har fått en ny patient. 16-åriga Zadie Andersson, vars föräldrars våld och missbruk tvingat henne ut och in i olika fosterhem. Christel känner ett släktskap med Zadie, men tampas samtidigt med egna problem. Här ställs frågor om medmänsklighet, skuld och ansvar, om myndigheters inverkan på våra liv och om rätten att ta makten över sitt eget öde. Majgull Axelsson i samtal med Kristin Windolf, präst i Uppsala domkyrkoförsamling, med ansvar för kulturfrågor.

Medarrangör Norstedts

14:30 - 14:50 Sommaren 1985

En berättelse om att hitta sin identitet i relation till andra och om kärlek och vänskap under formativa år. Sommaren 1985 utspelar sig i Roslagens skärgård. Huvudgestalterna är ett kompisgäng i 14-årsåldern och en otäck sjövarelse. Ett mörkt sommaräventyr med en fastkedjad sjöjungfru i en riktig nostalgitripp till 1980-talet. John Ajvide Lindqvist i samtal med Birgitta Westlin, präst i Svenska kyrkan.

Medarrangör Ordfront

15:00 - 15:35 Myten om det judiska världsherraväldet – den första och dödligaste konspirationsteorin

Att judar i lönndom styr världen är en skrämmande aktuell konspirationsteori med mångtusenåriga rötter. Det finns fog att kalla den både konspirationsteoriernas urmoder och den dödligaste och farligaste dito. Här är kyrkans ansvar stort, som historiskt sett varit en av huvudaktörerna bakom förföljelsen av det judiska folket utifrån myten om att judar dödade Jesus – utan att erkänna att Jesus själv var jude. Så, vad kan vi göra i dag och hur ser vårtallmänmänskliga ansvar ut? Med Cora Alexa Døving, som forskar om konspirationsteorier, Ingrid Lomfors, tidigare överintendent för Forum för levande historia och Martin Modéus, ärkebiskop Svenska kyrkan.Moderator: journalist Per Svensson.

Språk: Svenska och norska
Arrangör: Svenska kyrkan Se människan och Voksenåsen

15:45 - 15:55 Fokusföredrag: Hur mycket ersättningsteologi ska ersättas? – en judes perspektiv *

Ersättningsteologi diskuterats i dag flitigt inom Svenska kyrkan. Få förnekar dess antisemitiska utgångspunkt, men var går gränsen och hur kan kristendomen samexistera utan att göra anspråk på att underminera det judiska folkets existensberättigande? Med Benjamin Gerber, maggid i Judiska församlingen i Göteborg.

16:00 - 16:20 Inte som lamm till slakt – judiskt motstånd under Förintelsen

Varför gjorde judar inget motstånd under Förintelsen? Det var utgångspunkten för boken Inte som lamm till slakt, en utgångspunk som snabbt visade sig felaktig. Istället ser vi ett omfattande och varierat judiskt motstånd. Kenneth Hermele avtäcker en okänd historia som går emot myten om judars passivitet, där motstånd är större än blott väpnat våld, där vidhållen kultur och tradition liksom att dokumentera och förmedla historien om förtrycket ingår. Kenneth Hermele i samtal med Antje Jackelén, teologie doktor och tidigare ärkebiskop.

Medarrangör Ordfront

16:30  - 16:50 Näktergalen – Erik Johan Stagnelius  

Erik Johan Stagnelius var den svenska romantikens mörka stjärna. Han blev bara 29 år och ingen närvarade vid hans begravning. Men efter sin död hyllades han som ett geni. Näktergalen är en introduktion till de idéer som influerade Stagnelius; den grekiska mytologin, den idealistiska filosofin och den gnostiska spekulationen, men också en personlig läsning av Stagnelius författarskap. Simon Sorgenfrei i samtal med Lena Sjöstrand, teologie doktor och präst i Lunds domkyrkoförsamling.

Medarrangör Ellerströms

17:00 - 17:20 Imperiets barn – ett reportage

Ett bygge i Roslagen där svartjobbarna får nog av att behandlas som djur – och slår sönder precis allt. Kvinnor som anställs som hemhjälp, bara för att hamna i något mycket mörkare. Religiösa möten och arrangerade äktenskap. Människosmuggling över Östersjön. Det finns delar av Sverige som de flesta aldrig ser. Där ekonomin är svart, maffian sköter arbetsförmedlingen och språket som talas är ryska. Liza Alexandrova-Zorina i samtal med Marjut Ervasti, präst i Västermalms församling, Stockholm.

Medarrangör Volante

17:30 - 17:50 Bröllopspogromen – en ukrainsk-judisk familjeberättelse *

Hur klarar man sig i en diktatur, omgiven av propaganda och angiveri? Och hur vet man när det är dags att fly? 1920 gifter sig författarens morföräldrar i en ukrainsk synagoga. Inbördeskriget rasar och den efterlängtade bröllopsfesten blir krossad av en pogrom. I nutid avslöjas hemligheter som varit så farliga att familjen raderat ut dem från sitt medvetande. Anna Grinzweig Jacobsson i samtal med Susanne Rappmann, biskop i Göteborgs stift.

Medarrangör Bokförlaget Korpen

18:00 - 18:20 Kan vi inte vara snälla nu för sen dör vi faktiskt

Är snällhet mesigt? Har världsläget ökat vår misstro mot ordet snällhet? Är snällheten passé? Samtalet utgår ifrån diktsamlingen Kan vi inte vara snälla nu för sen dör vi faktiskt. En bok som inte är en färd på ett ulligt, gulligt moln, utan ofta en sväng ned i mörkret. Det är dikter genomsköljda av mänsklighet och av vår tid. Det är dikter som ibland vill hylla det obegripliga, det där som är bortom vår egen smarthet, men även en diktsamling som består av en bön och avslutas med Bob Hanssons eget begravningstal. Bob Hanson i samtal med Kristina Ljunggren, präst i Stockholms domkyrkoförsamling.

Medarrangör Ordfront

18:30 - 18:50 Hotet från Ryssland * 

Det finns ett före och ett efter den 24 februari 2022, när Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. Före invasionen brukade vi svenskar ställa oss frågan: Behöver vi verkligen oroa oss för Ryssland? Efter framstår den frågan som något naiv. Så hur ska vi förstå Ryssland, elitens drivkrafter och hur de militära och icke-militära hoten mot Sverige ser ut. Oscar Jonsson i samtal med Per Starke, Svenska kyrkans avdelningschef för gemensamma funktioner.

Medarrangör Mondial förlag

9:15 - 9:25 Morgonmeditation: Erövringen

Hernán Cortés och Bartolomé de Las Casas var ungefär lika gamla, studerade i samma stad och var bland Amerikas första conquistadorer. De reste i Columbus fotspår för att erövra mark, guld och ära. Den förra utvecklades till en av historiens grymmast erövrare, den senare till urfolkens ivrigaste försvarare. En morgonmeditation utifrån Per Starkes andra roman om Europas historia där han berättar om européernas grymheter, penningbegär och patriarkala kultur, som vi borde komma ihåg när vi försöker begrunda Europas historia och möjliga roll i dagens värld.

Medarrangör Bokförlaget Korpen

9:30 - 9:50 Själens telegraf

Somerset, England, 1992. Trettonåriga Iris lever ensam med sin mamma i ett hus som de kanske äger. Samhället präglas av lågkonjunktur, arbetslöshet och oro på gatorna. I Iris värld är orosmolnen mer diffusa. Själens telegraf är en berättelse om kärlek och ägande, lojalitet och svek. Om hur långt man kan vara beredd att gå för att rädda det man älskar. Amanda Svensson i samtal med Elisabet Pettersson, chef för prästprogrammet på Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala.

Medarrangör Norstedts

10:00 - 10:20 Straff *  

På 1950-talet tas fem sjuåriga renskötarbarn från sina familjer och tvingas bo på nomadskolan. Tryggheten byts mot en tillvaro där samiskan är förbjuden och husmor slår och bryter ner dem. Vi möter dem på nytt på 1980-talet, då traumat satt spår i dem alla. Straff är en roman om en skamfläck i den svenska historien – om nomadskolan som har krossat generationer och lett till språkförlust, skam och brutna familjeband. Ann-Helén Laestadius i samtal med Martin Modéus, ärkebiskop i Svenska kyrkan.

Medarrangör Romanus & Selling

10:30 - 10:50 Stockens färd mot havet

Sågverket på Svartvik har lagts ner, andra världskriget rasar och sågverksarbetaren Bricken har fått veta att hon inte har långt kvar. Men ännu kan hon hjälpa sina vuxna barn när de är i nöd. Men hur ska hon göra när det är politik som skapar den djupa klyftan mellan hennes söner? I den åttonde och avslutande boken om sågverksarbetaren Bricken kommer både det förflutna och slutet närmare och Bricken samtalar inom sig med de människor som format hennes liv. Vibeke Olsson i samtal med Helle Klein, direktor för Sigtunastiftelsen.

Medarrangör Libris Bokförlag och Sigtunastiftelsen

11:00 - 11:20 Böckerna – och meningen med världen

En bok om hur böcker blir till och om litteraturens förmåga att göra livet lite större. I en sorts memoar från sidan återvänder Svante Weyler till de böcker och författarskap som format honom från ungdomen och framåt. Det är och arbetat med böckerna som står i fokus och förutom närläsningar av viktiga böcker blir boken också ett manifest för läsning och bildning. Svante Weyler i samtal med Åke Bonnier, biskop i Skara stift.

Medarrangör Volante

11:30 - 11:50 Muslimsk feminist? Javisst! *

För tio år sedan grundade journalisten Sarah Delshad nätverket Muslimska feminister. Idén kom ur frustrationen över bristen på positiv representation av muslimska kvinnor i det offentliga rummet. Muslimsk feminist? Javisst! breddar synfältet och stärker unga muslimska kvinnor i rätten att själv definiera vad man tror och vad man gör av sin tro. Sarah Delshad i samtal med Marika Palmdahl, församlingsherde i Masthuggs och Oscar Fredriks församlingar, Göteborg.

Medarrangör Romanus & Selling

12:00 -  12:20 Det finns liv här

En roman som levandegör Rinkeby som plats – hur det var, hur det blev, vad det är nu. Hela tiden med människorna i centrum. En brett upplagd kollektivroman som också är första delen i Rinkebysviten, ett romanprojekt i flera delar som blir en berättelse om Sveriges utveckling under femtio år. Elise Karlsson i samtal med Rachel Törnell, förvaltningschef i Marks kommun och aktiv i EFS.

Medarrangör Natur & Kultur

12:30 - 12:50 Satansviskningar

Långt borta i en namnlös öken finns en internatskola för besvärliga flickor. Dit skickas Nadine för att hon gömt sig i garderoben. På skolan härskar Föreståndaren, som tror att hon måste isolera eleverna för att kunna bygga dem på nytt. Men om man inte kan det? Nadine ser allt ont hon gör och inget annat. Det finns det som hjälper, men hur hittar man det? Ett frö till uppror är redan sått. Sami Said i samtal med Dan-Erik Sahlberg, tidigare programchef på Sigtunastiftelsen.

Medarrangör Natur & Kultur och Sigtunastiftelsen

13:00 - 13:20 Alla dessa dagar som kom och gick *

I den tredje åldern, mellan 55 och 70 år, är man inte gammal, men inte heller ung. Då kan det vara dags att koppla nya grepp på gamla tankebanor. En process som leder till nya perspektiv på manlighet, lycka, bekräftelsebehov, skilsmässor, andlighet och hälsa. Så vad ångrar vi, vad saknar vi och vad drömmer vi om? Joachim Berner i samtal med Cristina Grenholm, professor i tros-och livsåskådningsvetenskap och kyrkosekreterare i Svenska kyrkan, om sin och Johan Norbergs bok.

Medarrangör Mondial förlag

13:30 - 13:50 All min kärlek

Tina och Johannes träffas, bildar familj och lyckas trots hektiska småbarnsår göra framgångsrika karriärer. Ändå känns det som en högborgerlig resa mot undergången. Dessutom förändras samhället på ett sätt som tycks omöjligt att stå emot: moral och principer väger lätt, ställda mot den egna familjens trygga privilegier. Agnes Lidbeck i samtal med Kristina Ljunggren, präst i Stockholms domkyrkoförsamling.

Medarrangör Norstedts

14:00 - 14:20 Jävla karlar *  

När man har sju pappor på sju år hinner man lära sig en del om män. Andrev Waldens romandebut är en vild berättelse om att växa upp i spillrorna av 68-rörelsen, om mammor som står under köksfläkten och säger jävla karlar, om hur kärlek börjar och slutar och om en skalperad hamster. Men framför allt handlar det om fadersgestalter, faderskap och klass. Andrev Walden i samtal med Björn Linnell, skribent, tidigare förläggare.

Medarrangör Bokförlaget Polaris

14:30 - 14:50 Studie i mänskligt beteende

I en tid när AI-robotar nått nästa nivå av sofistikation blir det författarens uppgift att ständigt påminna om vad som gör människan till människa. I en rad sammanhängande berättelser skildras människor som försöker stå ut i sina kroppar, som betraktar varandra och betraktas, som noga lyssnar av det som inte sägs medan de försöker förstå det som sägs. Människor som vill ha kontakt till varje pris. Lena Andersson i samtal med Antje Jackelén, teologie doktor och tidigare ärkebiskop.

Medarrangör Bokförlaget Polaris

15:00 - 15:35 Seminarium: Hur stabilt står demokratin? *

100 år efter den nazistiska Ölkällarkuppen ser vi flera försök till statskupper i stora demokratier som USA, Tyskland och Brasilien, där kuppmakarna återigen bär på antisemitiskt tankegods. Har vi tagit demokratin för given, och var ifrån kommer hotet? Med Christer Mattsson, föreståndare Segerstedtinstitutet, Martin Modéus, ärkebiskop Svenska kyrkan och Cecilia Sjöholm, professor i estetik vid Södertörns högskola och aktuell med Utan samvete? – hur förlorade vi vår inre röst. Under ledning av Helle Klein, direktor på Sigtunastiftelsen.

Språk: Svenska

Arrangörer: Svenska kyrkan Se människan, Segerstedtinstitutet, Sigtunastiftelsen och Norstedts

15:45 - 15:55 Fokusföredrag: Marcus Ehrenpreis – en öppensinnad världsmedborgare

Journalisten och Augustprisvinnaren Göran Rosenberg berättar om Marcus Ehrenpreis (1869–1951) vision utifrån sin senaste fackbok Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek.

Medarrangör: Bokförlaget Korpen

16:00 -  16:20 Den förbannade optimisten Ernst Wigforss  

Ernst Wigforss var en av socialdemokratins främsta ideologer. Finansminister under 1930-talets depression, uttalad antinazist under andra världskriget, med välfärd och jämlikhet som rättesnören. Han växte upp i Missionsförbundet och hans religiositet var en avgörande pusselbit i skapandet av den svenska välfärdsstaten. Hans historia är också en berättelse om 1900-talet och det nya Sveriges tillkomst. Henrik Arnstad i samtal med Anders Kompass, tidigare ambassadör och ämbetsman inom FN.

Medarrangör Historiska Media

16:30 - 16:50 Skymning i Amerika – berättelser om ett annat USA *

Attackerna på demokratin dominerar nyhetsflödet från USA. Men bortom Donald Trump och stormningen av kongressen i januari 2021 finns en parallell berättelse – som förklarar varför den konservativa rörelsen trots allt blivit så framgångsrik. Det handlar om brottsstatistik, social misär och en liberal politik som misslyckats på väsentliga områden. Det handlar om krossade amerikanska drömmar. Malin Ekman i samtal med Kerstin Dillmar, präst på Sigtunastiftelsen.

Medarrangör Volante och Sigtunastiftelsen

17:00 - 17:20 Endast den som är turk är lycklig – Erdogan, kurderna och Sverige

Turkiet är ett land som förföljer sin egen befolkning, sina läkare, lärare och akademiker. Ett land där medborgarna är rädda för sin egen stat. Där var tredje ung människa vill emigrera för gott. Är Turkiet på väg att bli ett nytt Saudiarabien? Kurdo Baksi i samtal med Ulf Sjögren, stiftsprost i Göteborgs stift.

Medarrangör Kaunitz-Olsson

17:30 - 17:50 Femton år – den revolutionära våren *

En lågmäld roman om att vara 15 år och börja bryta sig loss från familjeväven, bli sin egen. Huvudpersonen Paula hittar ett gäng brev som mamman skriver till mormodern, där hon ljuger om hur familjen har det. Nu finns lögnen där, som en del av familjen. Men Paula står på tröskeln till att bli vuxen och vill inte ljuga om sitt liv. Vigdis Hjorth i samtal med Sven Milltoft, psykoanalytiker och kontraktsprost för Östermalms kontrakt, Stockholm.

Samtalet förs på norska/svenska.
Medarrangör Natur & Kultur

17:55 - 18:05 Helgmålsbön: Vänskap  

När vet man att man har hittat en vän för livet? Hur vårdar man vänskapen? Kan man göra slut med en vän? Och är det bra om en vän är lite galen? I en träffsäker, djupt personlig och ofta dråplig bok skriver Mark Levengood om lojalitet och uppriktighet i vänskapens fantastiska värld. Det handlar om vänner från barndomen, om oväntade vänskaper och om vänner han har funnit på senare tid – ibland på de mest otippade ställen. En helgmålsbön där Mark Levengood talar om vänskapens roll i livet.

Medarrangör Bokförlaget Max Ström

9:15 - 9:25 Morgonmeditation: Utan samvete? – Hur vi förlorade vår inre röst

Samvetet ger upphov till inre konflikter och är samtidigt en kompass som vi inte kan vara utan. Michel de Montaigne skrev att det har en fantastisk kraft! Men samvetet är inget vi hyllar i dag. I stället söker vi harmoni och inre frid. Samvetet verkar på många sätt hopplöst förlegat. Hur mår det i dag? Har det förlorat sin kraft? I sin morgonmeditation funderar Cecilia Sjöholm på samvetets kraft och hur det får oss att agera.

Medarrangör Norstedts

9:30 - 9:50 När ingen lyssnar *

När den krypterade tjänsten Encrochat knäcks kan svensk polis i realtid följa kommunikationen mellan kurirer, gängledare och mordkommandon. Materialet gör att man får full insyn i den undre världen, från gatan hela vägen upp till toppskiktet. Men det innebär också faror – hur agerar man utan att avslöja sig? Det blir ett spel på liv och död, där varje sekund räknas. Diamant Salihu i samtal med Gudmund Erling, kriminalvårdspräst i Göteborg.

Medarrangör Mondial förlag

10:00 - 10:20 Sten i siden

En bok om den lilla människans kamp mot överheten, i en berättelse som spänner över flera generationer. Från den fattiga torparfamiljen i Pajala till dagens storstad. Bland annat får vi möta torparen som uppsöker patron med en affärsidé, att utvinna tjära, en idé som slutar med att han i princip blir livegen. En berättelse om de som gått före och krävt sin rätt här på jorden. Mikael Niemi i samtal med Dan-Erik Sahlberg, tidigare programchef på Sigtunastiftelsen.

Medarrangör Piratförlaget och Sigtunastiftelsen

10:30 - 10:50 Sniglar och snö

På Aftonbladets kulturredaktion i de gamla Klara-kvarteren ligger röken tät och krogkvällarna blir sena. Agneta Pleijel är Sveriges första kvinnliga kulturchef på en dagstidning, men måste själv hem till man och barn i radhuset i Farsta. Det håller inte. Sniglar och snö är tredje delen i Agneta Pleijels romansvit med självbiografisk bäring och tar vid från de första yrkesåren och fram till det egna författarskapet. Agneta Pleijel i samtal med Lisbeth Gustafsson, journalist och författare.

Medarrangör Norstedts

11:00 - 11:20 Fjollornas fest *

Den 29 juli 1971 skulle de flesta stockholmarna minnas som en tropisk natt som ställde alla regler på ända. Men för stadens fjollor var det natten då Club Etoile flyttade in på Piperska muren och ställde till med fest för 700 personer. En bitchig, smärtsam, rolig och mörk berättelse om fjollorna, de feminina homosexuella män som då som nu är bland de mest utsatta av alla. Jonas Gardell i samtal med Maria Essunger, docent i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet.

Medarrangör Norstedts

11:30 - 11:50 Fred  

Under några dramatiska dygn sitter Elina Kansa instängd i en närbutik i Kemi, tillsammans med sin styvfar och en främling. Fred är berättelsen om Elinas familj, i tre generationer på bägge sidor om Östersjön. Ett ömsint familjeporträtt och en skildring av efterkrigstidens människor i Sverige och Finland, två länder som sagts stå varandra nära, som syskon. Det är också en berättelse om vad kriget – och freden – gör med oss. Thella Johnson i samtal med Anders Kompass, tidigare ambassadör och ämbetsman inom FN.

Medarrangör Norstedts

12:00 - 12:20 En bra dag att dö – vad 276 avrättningar lärt en fängelsepastor om livet

Fängelsepastor Jim Brazzil har levt ett liv där han ständigt gått sida vid sida med döden. Både sin egen och andras. Kanske är det därför han är så avslappnad inför den. Han är man som fått bära många hemligheter och skänka tröst, men även själv brutit löften och orsakat andra smärta. Nu är Jim själv den döende mannen, redo för sin sista bekännelse. Men hur mycket har egentligen en pastor rätt att berätta? Carina Bergfeldt i samtal med Gudmund Erling, kriminalvårdspräst i Göteborg.

Medarrangör Bokförlaget Forum.

12:30  - 12:50 Dödshjälparen * 

I romanens form skildrar Sveriges första professor i palliativ medicin ett scenario där oväntade dödsfall börjar ske på en palliativ avdelning. Peter Strang har under ett helt yrkesliv mött människor som befinner sig i livets slutskede. Utifrån det fiktiva skeendet ställer han frågan om det är rätt och acceptabelt att lidande människor får rätten till att avsluta sina liv? Hur tänker man inom sjukhusvården och hur tänker vi som medmänniskor? Peter Strang i samtal med Patrik Hagman, docent i politisk teologi.

Medarrangör Libris Bokförlag

13:00 - 13:20 Afghanerna

Efter 20 år återvänder Åsne Seierstad till Afghanistan. Hon berättar om de som flydde undan talibanerna och om de som blev kvar. Om den unga kvinnliga studenten, den kvinnliga politikern som läser Koranen ur ett feministiskt perspektiv och den talibanska krigsherren. Tre människor som alla väljer sin egen väg. Hon ger även historiska tillbakablickar som förklarar varför Afghanistan är i ständigt krig med sig själv och omvärlden. Åsne Seierstad i samtal med Per Svensson, journalist och författare.

Språk: norska/svenska

Medarrangörer Bokförlaget Polaris och Voksenåsen

13:30 - 13:50 Också Annie *

Att våga stå upp för det man tror på och låta värderingarna styra, även om det innebär att också hantera hård kritik, hat och hot. Att vara kvinnlig toppolitiker och kämpa för jämställdhet i det offentliga rummet. Att bli vuxen i offentligheten och ständigt granskas, samtidigt som man försöker behålla ett privatliv och sin integritet. Hur ser livet ut då? Annie Lööf i samtal med KG Hammar, teologie doktor och tidigare ärkebiskop.

Medarrangör Bokförlaget Forum

14:00 - 14:20 Lasse Åberg  – Samlade fragment ur ett spretigt liv

Den folkkära multikonstnären Lasse Åberg delar med sig av sitt liv i en bildrik biografi som spänner över åtta decennier. Från barndomen, åren på Konstfack och de många projekt han arbetat med inom musik, formgivning, tv-program och filmer. Här speglas också Lasses miljöengagemang, samhällskritik och självdistans. Lasse Åberg i samtal med Marjut Ervasti, präst i Västermalms församling, Stockholm.

Medarrangör Bokförlaget Max Ström

14:30 - 14:50 Stacken  

Hur är det med den utvalda rollen man tilldelats av andra, är den alls möjlig att bli av med? Stacken skildrar en grupp människor som lever utanför samhället. Hur hamnade de där? Vad händer när en främling – en Utanförs – dyker upp och skakar om allt? En magnetisk berättelse om gruppdynamik, flockbeteende och den informella makt vi har över andra människor. Annika Norlin i samtal med Irma Schultz, kultursamordnare i Katarina församling, Stockholm.

Medarrangör Weyler förlag

15:00 - 15:35 Klimatkris och hållbara beslut – Svenska kyrkans ansvar och inställning *

Klimatförändringarna påverkar oss människor orättvist och de som redan lever i utsatta situationer drabbas ofta först och värst. Hur ska den kristna gemenskapen hantera de existentiella frågor som väcks när klimatkrisen slår olika hårt mot olika grupper? Stora delar av den bio-diversitet som behöver skyddas finns inom områden där urfolk lever. Urfolk spelar en viktig roll för skyddet av bio-diversiteten. Hur värnas solidaritet och jämlikhet i en krisdrabbad värld, när sinsemellan lika viktiga frågor prioriteras olika? Medverkar gör Samuel Hall, Henrik Grape och Julia Rensberg. Moderator Michael Nausner. 

Arrangör: Svenska kyrkan Se människan

15:45 - 15:55 Fokusföredrag: Rättvisa i klimatkrisens spår

Klimatkrisen och utarmandet av den biologiska mångfalden tvingar oss alla att ompröva vårt sätt att se på miljön, skapelsen, vår livsstil, rättvisa och vad som är ett hållbart liv. Svenska kyrkan har antagit utmaningen och satt upp kraftfulla mål.

Med Christina Bernérus, miljösamordnare och hållbarhetsutvecklare Göteborgs stift.

16:00 - 16:20 Stränder in mot ljuset * 

I Stränder in mot ljuset samlas ett stort urval av Ylva Eggehorns andliga lyrik, med dikter om att ta livet och sin längtan på allvar. Här ingår inte minst hennes psalmer, som Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken, Kärlekens tid och Innan gryningen. Ylva Eggehorn i samtal med Lotta Fång, präst och pedagog.

Medarrangör Libris Bokförlag

16:30 - 16:50 Göteborgsprofiler  

En fotobok med porträtt av vitt skilda, kända och okända, personer med koppling till Göteborg. Motiv som själva valt vilka kläder och personliga föremål de visar upp. Vi får också följa fotograf Lennart Nilsson, från den tuffa uppväxten i Göteborg till den första egna ateljén och alla möten med färgstarka människor. En väg kantad av oro och sorg, men också av glädje – och där det brinnande intresset för fotografi hela tiden lyser igenom. Lennart Nilsson i samtal med Maria Essunger, docent i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet.

Medarrangör Bokförlaget Arena