Foto: Tomas Pettersson

Upprop inför biskop Pers pensionering

Nyhet Publicerad Ändrad

Du som vill uttrycka ditt tack till biskop Per för hans insatser under tiden som biskop i Göteborgs stift har, inför hans pensionering, möjlighet att bidra till projektet ”Flower of Hope”.

I februari 2018 går biskop Per i pension. Det är då drygt sex år sedan han vigdes till biskop i Göteborgs stift, och det är många som vill uttrycka sin tacksamhet för hans insatser under den här tiden. Det gäller församlingsbor, medarbetare i stifts- och församlingsfunktioner, engagerade personer i organisationer inom och utanför Göteborgs stift, och företrädare för samfund och samhällsliv.

Avskedsgåva
Under sin tid som biskop har Per Eckerdal bland annat engagerat sig i kyrkans sociala ansvarstagande. Göteborgs stift har de senaste åren arbetat med att uppmärksamma romernas situation i Sverige, och stödjer aktivt ett pågående arbete bland romer i Rumänien.

Avskedsgåvan till biskop Per bidrar till Svenska kyrkans arbete för att förbättra romers levnadsvillkor. I Rumänien lever en stor grupp romer helt utanför samhället. De lever i djup fattigdom, utan ordnade försörjningsmöjligheter. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer via projekt P 220 ett socialt center som Franciskanerorden driver utanför staden Roman. Här erbjuds utbildning, arbetstillfällen, social integration och hälsovård. Arbetsmetoden går ut på att skapa förändring tillsammans med människorna i området.

Flower of Hope
Ett konkret resultat som Göteborgs stifts engagemang har bidragit till, är lavendeloljan ”Flower of Hope”, som tillverkas av romer i Rumänien, och säljs via Sackeus i Sverige. Oljan som vi köper bidrar till nya arbetstillfällen och bekämpar extrem fattigdom.

Lavendelfång
Foto: Mikael Ringlander

Läs mer om Göteborgs stifts arbete:
www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/flower-of-hope

Genom den här insamlingen ges möjlighet att hjälpa flera till långsiktiga yrkesarbeten på samma plats. Redan nu arbetar en handfull personer med manuell tillverkning av betonghålsten, som är efterfrågat i Rumänien. Med ekonomiskt bidrag till verksamheten skulle femton personer kunna få utbildning och arbete vid en maskinell produktionslinje. Ett tydligt exempel på hjälp till självhjälp.

Insamling
Församlingar, pastorat och enskilda kan lämna sin avskedsgåva till Svenska kyrkans plusgiro 90 01 22-3 eller till swishnr 9001223. Märk inbetalningen ”P220 Biskop Per”. Skicka ditt bidrag senast den 21 februari 2018.

Avtackning
Insamlingen kommer att överlämnas i samband med en gudstjänst i domkyrkan i Göteborg den 28 februari. Då ges också möjlighet att framföra tack till biskop Per.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Åke Andreasson, vice ordförande i stiftsstyrelsen
Sara Sandelin,  andre vice ordförande i stiftsstyrelsen

Ladda ner
Ladda ner "Upprop inför Biskop Pers pensionering"