Se människan på Stockholms bokhelg

Svenska kyrkan arrangerar ett flertal programpunkter under Stockholms bokhelg den 26-29 augusti 2021 tillsammans med förlag och författare. Dessutom direktsänds en litterär radiogudstjänst i P1 från Katarina församling.

Stockholms bokhelg den 26-29 augusti, är ett nystartat kostnadsfritt  arrangemang med fokus på litteratur. Många bokförlag kommer att öppna sina dörrar och arrangera program och flera utomhusscener kommer att finnas runtom i staden. 

Fler än 100 förlag, bokhandlar, museer och institutioner kommer att medverka. Med hjälp av den speciellt framtagna Stockholms bokhelg-kartan med markerade platser för samtliga arrangemang, blir det lätt att hitta. 

Se människan är en väsentlig del av Svenska kyrkans arbete i kulturlivet med det skrivna ordet och litteraturen i centrum. I Se människan-sammanhang sker möten och ömsesidigt lärande som fortsätter inom olika nätverk och leder till ytterligare samarbeten och aktiviteter.

Svenska kyrkan Göteborgs stift och kyrkokansliet i Uppsala har sedan  många år ett samarbete genom Se människan på Bokmässan. Härigenom finns en nära kontakt med Sveriges förlag och författare.  

Medverkande församlingar i Stockholm i år är:

Hedvig Eleonora församling, Västermalms församling Kungsholms kyrka, Katarina församling och Storkyrkan.

Programpunkter: 

HEDVIG ELEONORA KYRKA

TORSDAG 26 AUGUSTI

17.00 Invigning

17.15–18.00 Ljudet av tystnad Felicia Ferreira i samtal med Tomas Sjödin. Medarrangör: Libris förlag

18.15–19.00 Utsikt från stol nummer 12 Caroline Krook i samtal med Per Wästberg. Medarrangör: Norstedts

19.15–20.00 Där orden tar slut tar musiken vid Sven Milltoft i samtal med Eric Schüldt.

20.15–21.00 En svensk judisk historia Thomas Magnusson i samtal med Johan Schück. Medarrangör: Medströms bokförlag

FREDAG 27 AUGUSTI

17.00–17.45 Dillstaligan – Poolkuppen. Om skrivande som gemensamt projekt och litteratur för barn och unga. Sofia Bergström i samtal med Hedda och Jens Lapidus. Medarrangör: Bonnier Carlsen

18.00–18.45 Teatern, kyrkan och riten. Sven Milltoft i samtal med Mattias Andersson.

19.00–19.45 Överlevarna. Sven Milltoft i samtal med Alex Schulman om syskonskap. Medarrangör: Albert Bonniers förlag

20.00–20.45 Om jag skulle predika idag. Sofia Bergström i samtal med Gunnar Sjöberg om förkunnelse i ord och bild. Medarrangör: Ordfirman

21.00 Nattmusik Chopins nocturner, Ulf Norberg, orgel.

LÖRDAG 28 AUGUSTI

16.00–16.45 Pandemi-TV: kan Gud gå genom rutan? Samtal mellan Erik Lundström, Johannes Söderberg och Eva Cronsiö om kyrkans digitalisering under pandemin.

17.00–17.45 Dikterna, Dramaten och den långa resan från Österbotten.
Svante Weyler i samtal med Stina Ekblad. Medarrangör: Weyler förlag

18.00–18.15 Helgsmål Gunnar Sjöberg, präst och Pär Fridberg, musiker.

19.00–19.45 Den skamlösa nyfikenheten – Om mötets och samtalets betydelse. Sofia Bergström i samtal med Astrid Seeberger. Medarrangör Weyler förlag

20.00–20.45 Kyrkornas största hemligheter. Thomas Magnusson och Ingrid Sjöström. Medarrangör Medströms bokförlag

21.00 Nattmusik Chopins nocturner, Ulf Norberg, orgel.

SÖNDAG 29 AUGUSTI

11.00 Högmässa – Diakonins dag. Lennart Koskinen, gästpredikant.

12.30–13.15 Svenska värderingar? Den svenska värdegrundens dilemma
Erik Lundström i samtal med Lennart Koskinen. Medarrangör: Santérus förlag

15.30–16.15 Mer levande med åren – Om anspråk på livet och sig själv. Ann Thörnblad i samtal med Patricia Tudor Sandahl om anspråk på livet och sig själv. Medarrangör: Libris förlag

16.30–17.15 ”Faster Lena och längtan” Om bokskrivandets vedermödor och att skriva om en släkting. Sven Milltoft i samtal med Helle Klein.

KUNGSHOLMS KYRKA – VÄSTERMALMS FÖRSAMLING

FREDAG 27 AUGUSTI

14.00–15.00 Elisabeth Hjorth, författare och forskare i litterär gestaltning, samtalar med Christine Bylund, doktorand i etnologi, skribent, föreläsare och scenkonstnär, om Elisabeths essä Mutant. Att förändras genom att förbättras är ett samtidens krav. Att misslyckas med att bli en bättre version av sig själv framkallar skam. Hur hänger detta ihop med de delar av vår historia som inte kan bytas ut och med möjligheten till intimitet och kärlek? Samtalet kommer att röra frågor om funktionalitet, makt, normer, sexualitet och en inkluderande feminism.
Medarrangör: Glänta

LÖRDAG 28 AUGUSTI

17.00–18.00 Människa och kristen idag – skapelseteologi i samtiden. Hur kan vi ta vidare ett lutherskt teologiskt arv präglat av den nordiska kyrkliga och samhälleliga kontexten under 1900-talet in i 2000-talet och vår tids brännande frågor? Doktoranden Frida Mannerfelt i samtal med prästen Marjut Ervasti.
Medarrangör: Verbum

SÖNDAG 29 AUGUSTI

18.00–19.00 Läkande skrivande och läkande läsande – ett samtal om erfarenheter av det skrivna ordets kraft som kan leda till reflektion kring det som är angeläget i livet. Emelie Hill Dittmer, journalist, författare och skrivpedagog i samtal med Karin Löfgren, diakon i Västermalms församling, som arbetar med biblioterapi.
Medarrangör: Lassbo förlag

 

KATARINA FÖRSAMLING

TORSDAG 26 AUGUSTI

Lokal: Franciskussalen, Högbergsgatan 15

15.00–15.45 Att ge plats för den andre? Religionsdialog, ersättningsteologi och Muhammed som profet. Ett samtal mellan författaren Jakob Wirén, docent i systematisk teologi och teologisk sekreterare åt ärkebiskopen och Fredrika Gårdfeldt, präst i Katarina församling.
Medarrangör: Verbum

15.45–16.00. Fika och bokförsäljning.

16.00–17.45 Difference – konsten att göra skillnad. En workshop om att hantera konflikter och olikheter i vardagen under ledning av Fredrika Gårdfeldt​ och Benjamin Ulbricht, stiftsadjunkt i Visby och aktiv i Gotlands fredscenter.

FREDAG 27 AUGUSTI

LOKAL: Franciskussalen, Högbergsgatan 15

15.00–16.00 Vad tror direktörer på? 20 företagsledare om livsåskådning och religion. Författaren Mats Hallvarsson, affärsjournalist i 25 år, som 1995 startade Hallvarsson & Halvarsson, idag Sveriges ledande kommunikationskonsult med 450 anställda, samtalar med kyrkoherde Camilla Lif och några av de företagsledare som medverkar i boken: Mats Svegfors, publicist, har varit statssekreterare i bostadsdepartementet, chefredaktör Svenska Dagbladet, VD Sveriges Radio och landshövding i Västmanland. Joachim Berner, före detta redaktionschef, chefredaktör, VD i Dagens Nyheter och chefredaktör Expressen, idag huvudägare och ordförande i Christian Berner Tech Trade AB. Meg Tivéus, med bakgrund som VD på Posten och VD för Svenska Spel och styrelseproffs med tidigare uppdrag för bl a Swedish Match, Cloetta, Billerud, Folktandvården, Nordea Fonder och Svenskt Kulturarv. 
Medarrangör: Ekerlids Förlag

SÖNDAG 29 AUGUSTI

11.00–12.00 Litterär radiogudstjänst från Katarina kyrka.
Medverkande: Ola Larsmo, som läser ur sin bok Översten, kyrkoherde Camilla Lif, församlingens musiker samt Katarina kammarkör.
Medarrangör: Kaunitz-Olsson
Mer info på https://sverigesradio.se/gudstjansten

STORKYRKAN

FREDAG 27 AUGUSTI

16.00–17.00 Kyrkornas hemligheter i Stockholm Varför ser det ut som det gör? Ett samtal om allt intressant som finns att upptäcka i våra kyrkor för både troende och turister.

Thomas Magnusson i ett samtal med Kristina Ljunggren, domkyrkokaplan.

Medarrangör: Medströms förlag

17.00–18.00 Underströmmar – Om andlighetens mystik och hemliga sällskap i Gamla stan 

Ett samtal mellan författaren och prästen Magnus Olsson och Kristina Ljunggren,  domkyrkokaplan.

18.00–19.00 Kring denna konst. Ett samtal om konst, skapande och kreativitet. Stina Wollter berättar om livet i konsten, och konsten i livet. Domkyrkokaplan Kristina Ljunggren är moderator. 

19.00–20.00 Jobs bok – en melodram bearbetad av Nathan Söderblom och tonsatt av Oscar Lindberg.

Michael Waldenby orgel, Kristina Ljunggren recitation.

LÖRDAG 28 AUGUSTI

13.00–14.00 En svensk visbok – 99 sånger och en psalm presenteras i ord och ton

Ett samarbetsprojekt mellan Svenska Akademien, David Althin och Martin Bagge.

Medverkande: David Althin, Martin Bagge, Mattias Wager och Kristina Ljunggren, domkyrkokaplan.

Medarrangör: Svenska Akademien

14.00–15.00 Är kvinnor bara offer? Panelsamtal mellan Kicki Sehlstedt, journalist, författare och kriminolog, Kerstin Dejemyr, tidigare polis numera författare, Lisa Bjurwald, journalist och författare, och Veronica Palm, politiker och författare.

18.00–19.00 1700-talets berättelser i Stockholm. Författaren Christopher O’Regan om hur man kan berätta stadens historia ur många olika perspektiv och arkiv.

Moderator är Kristina Ljunggren, domkyrkokaplan.

SÖNDAG 29 AUGUSTI

13.00–14.00 Barnens bästa bibel. Biskop Sören Dalevi har utifrån bibelböckernas grundtexter nyskapat en Bibel för barn. En del i det viktiga arbetet att lyfta en vital del av kulturarvet vidare in i vår tid. Sören Dalevi berättar om vikten av de bibliska berättelserna i våra liv.

Domkyrkokaplan Kristina Ljunggren är moderator.

Medarrangör: Speja Förlag

14.00–15.00 Jobs bok en melodram bearbetad av Nathan Söderblom och tonsatt av Oscar Lindberg

Michael Waldenby orgel, domkyrkokaplan Kristina Ljunggren recitation.

16.00–17.00 En bro av poesi. En bok fylld av känd och okänd poesi om livets stora existentiella frågor, att samtala utifrån över generationsgränserna. Poesiboken kommer i höst att delas ut till landets alla 6-åringar, möjliggjort genom ett unikt samarbete mellan Svenska Akademien och författarna Ann Boglind, Anna Nordlund, förlaget En bok för alla, och Skolverket.

Ett samtal mellan Mats Malm, Svenska Akademiens ständige sekreterare, samt Ann Boglind, lektor i didaktik, och Anna Nordlund, docent i litteraturvetenskap, lektor i didaktik.

Medarrangör: Svenska Akademien

17.00–18.00 I samma båt. Biskop emeritus Lennart Koskinen talar om de stora existentiella frågorna utifrån havet och människornas yta och djup med Kristina Ljunggren, domkyrkokaplan.

Se människan logotype

Information om vad som händer under bokhelgen finns på följande plattformar:
• Instagramkontot @stockholmsbokhelg
• Facebooksidan @stockholmsbokhelg
• En stadskarta med arrangörerna utmärkta vilket gör det lätt att hitta till de olika arrangemangen

Mer information och en interaktiv karta hittar ni på Stockholms bokhelgs webbsida.