Se och lyssna på de filmiska salongerna under Göteborg Film Festival 2020

Kultursamverkan Svenska kyrkan medverkade i två filmiska salonger som nu finns att se på Youtube!

Göteborg Film Festival hade 2020 ett nytt koncept: kvällar med film och fördjupande samtal om konsten, livet och samhället på en av stadens charmigaste biografer, Aftonstjärnan. Nu kan ni se de två samtalen om Mansrollen respektive Glesbygd. I det första medverkar Ludvig Lindelöf, Nathan Hamelberg och Maja Kekonius. I det andra samtalet är det Marit Kapla, Po Tidholm och Tobias Åkesson som diskuterar.

MANSROLLEN - LUDVIG LINDELÖF OCH NATHAN HAMELBERG
Inspelat torsdagen den 30 januari 2020

Diskussionen om mansrollen fick ny fart i samband med metoo och överallt höjs nu röster att det är männens tur att på riktigt engagera sig i jämställdhetsarbetet. Hur kan vi utveckla mansrollen och samtidigt undvika marginalisering av unga män? Ludvig Lindelöf, präst och feminist, möter Nathan Hamelberg, skribent och metodutvecklare på Machofabriken, som arbetar med unga för att förändra normerna runt manlighet.

Ludvig Lindelöf Foto: Nils Gruvebäck

Kvällens film är den animerade tv-serien Sällskapet – intervjuer ifrån alltings mittpunkt. 

Salongsvärd: Maja Kekonius, Göteborg Film Festival. Salongen är ett samarbete mellan Göteborg Film Festival och Svenska kyrkan.  

GLESBYGD - MARIT KAPLA OCH PO TIDHOLM
Inspelat fredagen den 31 januari 2020

Konflikten mellan stad och landsbygd håller på att skärpas och skillnaderna mellan det urbana och det rurala Sverige växer sig större. Vad beror det på och vad kan man göra för att vända utvecklingen? Författaren och journalisten Po Tidholm har ofta återkommit till landsbygden som tema i sitt arbete och föreläser runt glesbygd, global ekonomi och stadsutveckling. Här möter han författaren och journalisten Marit Kapla, som 2019 tilldelades Augustpriset för sin debutbok Osebol, till vilken hon intervjuat hela sin gamla hemby.

Marit Kapla Foto: Ola Kjelbye

Kvällens film är den isländska dramakomedin Mjölkkriget/The County

Salongsvärd: Tobias Åkesson, Göteborg Film Festival. Salongen är ett samarbete mellan Göteborg Film Festival och Svenska kyrkan.