Foto: Torgny Lindén

Filmfestivalens jury 2022

För tjugoförsta gången kommer Svenska kyrkans filmpris Angelos att delas ut under Göteborg Film Festival. Årets jury finner ni här.

Ingrid Elam

Ingrid Elam Foto: Natalie Greppi

Ingrid Elam är litteraturkritiker och professor emerita i Litterär gestaltning vid Göteborgs universitet.

Hon har varit verksam som kritiker sedan mitten av 1970-talet, numera främst i Dagens Nyheter och Sveriges television. 

Göran Du Rées

Filmregissör, manusförfattare, filmfotograf, klippare, oberoende producent och professor emeritus i filmregi. Idag mentor och konstnärlig rådgivare för flera unga filmskapare.

Göran Du Rées Foto: Ola Kjelbye

Har gjort ett 20-tal kort- och dokumentärfilmer, 6 långfilmer bl.a.  ”Tältet – Vem tillhör världen?”, ”Målaren”, ”S/Y Glädjen” efter roman av Inger Alfvén samt den experimentella filmen ”Tag Ditt Liv”. Flera filmer har varit representerade vid filmfestivalerna i Berlin, Cannes och Moskva.

Under 50 år har han också haft viktiga film- och kulturpolitiska uppdrag, var med och startade FilmCentrum och Folkets Bio, sakkunnig för film, forskning och mångfald vid Konstnärsnämndens ”Kulturbryggan”, styrelsemedlem i Filminstitutets Styrelse, vice ordförande i Svenska Teaterförbundet, idag Förbundet Scen och Film, en av ordförandena i Sveriges Filmregissörer samt styrelseledamot i Konstnärsnämnden för scen och film. 

En av initiativtagarna till den legendariska Filmhögskolan i Göteborg – idag Akademin Valand/HDK. Under 15 år var han dess konstnärliga ledare och har utbildat flera idag kända filmregissörer. 

 

 

Mikael Ringlander Foto: Lennart Nilsson

Mikael Ringlander

Fotograf, präst & programchef. 

Ansvarar för Kultursamverkan Svenska kyrkan, ordförande i juryn. Tidigare pressfotograf.

Programchef för Svenska kyrkans stora kultursatsning Se människan. Har fått Göteborgs kyrkliga samfällighets kulturstipendium och pris som årets förnyare i Svenska kyrkan 2015.