Foto: Mikael Ringlander

Anmälan till Se människan-scenen 2021

Medverkan på Se människan-scenen Bokmässan 23 - 26 september. INTRESSEANMÄLAN till scenprogrammet lämnas senast 19 mars.

Se människan på Bokmässan i Göteborg fortsätter att utvecklas som en mötesplats för litteratur och livsfrågor. Cirka 65 författarsamtal genomförs årligen på vår scen. Under Bokmässan 2020 flyttade Se människan-scenen temporärt in i Gamla stans bokhandel i Stockholm, men 2021 kommer Bokmässan och Se människan åter att finnas på plats i Svenska Mässans lokaler i Göteborg.

Se människan drivs av Svenska kyrkan i samarbete med Sensus, Sigtunastiftelsen och andra aktörer och erbjuder forum där litteratur, kultur och existentiella perspektiv står i centrum. Programpunkterna pågår i 20 minuter.

2019 miljödiplomerades Se människan för första gången och miljödiplomering sker årligen.

Förslag till scenen
Förslagen förutsätts vara baserade på en aktuell bok. Det existentiella perspektivet är prioriterat på Se människan-scenen. Eftersom vi får många förslag på facklitteratur är förslag baserade på barn- och ungdomslitteratur och skönlitteratur särskilt välkomna.

Anmälningsavgift
Vi tar ut en teknisk avgift på 2700 kr per programpunkt. I avgiften ingår samtalsledare, scenvärd och nödvändig teknisk utrustning. Dessutom ingår annonsering av scenprogrammet i Mässtidningen som ges ut i cirka 250 000 exemplar och i vår egen tryckta tidningsfolder Se människan, cirka 10 000 exemplar. Se människan annonserar också i olika tidningar och tidskrifter, inom mässområdet och på Bokmässans, Svenska kyrkans och Kultursamverkans hemsidor.

Hur anmäler jag?
Programförslag för Se människan-scenen lämnas genom att fylla i den elektroniska blanketten här senast den 19 mars. När du gör din anmälan rekommenderas följande webbläsare: Chrome, Safari, Internet Explorer, Edge. Observera att det finns ett begränsat utrymme om 500 tecken för att beskriva ditt förslag.

När får jag svar?
Vi brukar som regel få in fler förslag än vi kan erbjuda tider på scenen och kan därför inte garantera plats. Urvalet görs av en programgrupp. Ett väl genomtänkt och formulerat förslag har självklart störst chans.
Bekräftelse och korrektur skickas ut cirka fyra veckor efter sista anmälningsdatum.

Förslagsställarens åtagande
Observera att det förlag vars förslag blir antaget själv ansvarar för att föreslagna medverkande finns på plats i Se människan-studion den aktuella tiden för samtalet samt för kostnaden för medverkandes resa och hotell.

Scenprogrammet filmas
Scenprogrammet filmas och publiceras först på Bokmässan Play, därefter även på YouTube, där poddar finns samt i sociala medier. I november hade vi närmare 50 000 visningar av författarsamtalen från Se människan-scenen 2020.

Ansvaret för att godkännande inhämtas från medverkande författare ligger på dig som anmäler.

Behandling av personuppgifter
Vi behöver ditt namn och din e-postadress för att kunna ta emot och hantera anmälan. Du får ett bekräftelsemail när du skickat in anmälan och vi kan därefter komma att göra informationsutskick till den e-postadress du angivit. Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse att kunna administrera anmälningar på bästa sätt. Anmälan lagras i en databas som tillhandahålls av leverantören Premium System, vilka vi har tecknat särskilt avtal med för att säkerställa att dina personuppgifter är säkra. Dina uppgifter sparas i fem år hos oss efter avslutad bokmässa.

För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, besök Göteborgs stifts integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Se människan är ett samarbete mellan Trossamfundet Svenska kyrkan och Göteborgs stift. Det innebär att vi har ett gemensamt personuppgiftsansvar för hanteringen av dina, författarnas och kontaktpersonens personuppgifter. Vi ber dig att informera de anmälda författarna om att vi behandlar deras personuppgifter och att de kan kontakta oss om de inte vill att vi publicerar bild- och filmmaterial från vårt arrangemang online. Vi ber dig även att informera den kontaktperson du angivit om att hens uppgifter skickats in till oss. Mer information om vår hantering av författares och kontaktpersoners uppgifter under Bokmässan finns i Svenska kyrkans och Göteborgs stifts integritetspolicy.

Frågor och hjälp med praktiska ting
För frågor kring din anmälan kontakta vår koordinator Kristina Bergqvist
tel. 031-771 30 66 eller e-post: kristina.bergqvist@svenskakyrkan.se

Varmt välkommen att lämna förslag till Se människan-scenen!

Annica Starfalk & Mikael Ringlander
programansvariga