Foto: unsplash.com

Musik och hjärta – hur det estetiska kan läka oss

Musik kan användas vid behandling av demens. Men hur kan något estetiskt ha mätbar effekt på hälsan? Torsdag 20 april 2023 i Göteborgs Domkyrka, klockan 18.00-20.00.

Är musik mest lättsam avkoppling eller kan man mäta effekten ända in i ådrorna? Kan musik till och med hjälpa oss släppa kramper i hjärtat? Hur relaterar våra hjärtan till varandra när vi sjunger tillsammans?

Genom avancerad hjärnforskning kan man i dag se att kultur har starka effekter på "hjärnans arkitektur" och att tidiga insatser är av största betydelse. Men hur kan det komma sig?

Gunnar Bjursell och Rickard Åström belyser på olika sätt hur det estetiska kan ha en mätbar effekt på hälsan. Rickard Åström, som är dubbel grammisvinnare, kommer även att spela musik.

Medverkande
Gunnar Bjursell, Prof, Molekylär biologi, Karolinska institutet;
Rickard Åström, Musiker, kompositör;
Moderator: Mia Ås, Verksamhetsutvecklare, Sensus